Piedāvājam mūsu redakcijas ieskatā interesantāko jūlijā publicēto Senāta spriedumu apkopojumu, kas varētu būt noderīgs lasītājiem.

Spriedums lietā SKA‑49/2022 "Darba ņēmēja statusa esība nav pietiekama, lai atzītu personas apdrošināšanas stāža pastāvēšanu"

2022.gada 4.marts

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nav jāveic, ja darba ņēmējam kādā periodā nav algotā darbā gūtu ienākumu. Šādas situācijas darba ņēmējiem neveidojas bieži, un tās pamatā saistītas ar periodiem, kad darba ņēmējam ir atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas.