01.07.2018. spēkā ir stājušies grozījumi Notariāta likumā, kas tika ieviesti, lai stiprinātu notariāta institūtu, paaugstinātu zvērinātu notāru darbības efektivitāti un pieejamību un sekmētu ēnu ekonomikas novēršanu. Līdzās vairākām izmaiņām attiecībā uz zvērinātu notāru darbību, ar šiem grozījumiem ir ieviesti gan privātpersonām, gan uzņēmējiem saistoši un interesanti jauninājumi.