Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir konstatējis, ka zemes īpašnieki AS “Pilsētas zemes dienests” un AS “Zemju pārvalde” kopā ar kooperatīvajām sabiedrībām “Centrs V”, “Ķengarags V”, “Vaidavas V”, “Purvciems V”, “Pārdaugava V” un “Meiju ceļš” no 2020. gada sākuma piedāvā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem noslēgt individuālus zemes nomas līgumus, kas satur vairākus būtiski netaisnīgus līguma noteikumus. Saistībā ar šo piedāvājumu izteikšanu patērētājiem juridisko personu rīcībā tika konstatēti rupji negodīgas komercprakses aizlieguma normatīvo aktu pārkāpumi, informē PTAC.