Tika saņemts SIA “Neste Latvija” apvienošanās ziņojums par tiesību iegūšanu pār SIA “Elama B” piederošu degvielas uzpildes staciju Jumpravas pagastā, Priežkalnos 2, vēsta Konkurences padome.

SIA “Neste Latvija” un SIA “Elama B” darbība pārklājas benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecībā degvielas uzpildes stacijās, tāpēc apvienošanās rezultātā SIA “Neste Latvija” veiks benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecību SIA “Elama B” degvielas uzpildes stacijā Jumpravas pagastā, Priežkalnos 2. Tikmēr SIA “Elama B” turpinās autogāzes un ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecību.

Konkurences padomei (KP) viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas ir jāpieņem lēmums:

  • par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem vai
  • papildu izpētes uzsākšanu.

Ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz četriem mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Uzņēmumi, kas varētu sniegt būtisku un pamatotu viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz tirgu un konkurenci tajā, aicināti sazināties ar KP.

Lai aizsargātu apvienošanās dalībnieku komercinformāciju par to darbības plāniem, KP mājaslapā tiek publicēti tikai apvienošanās darījumā iesaistīto uzņēmumu nosaukumi. Plašāku informāciju par apvienošanās darījuma būtību var izvēlēties sniegt paši apvienošanās dalībnieki.

KP atļauja apvienošanās darījumiem nepieciešama, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 30 000 000 eiro un vismaz 2 apvienošanās dalībnieku apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 1 500 000 eiro.

Valstiska lielo apvienošanās darījumu kontrole nepieciešama, lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā. Tādējādi tiek saglabāts konkurences dzinējspēks, kas nepieļauj nepamatotu cenu pieaugumu, veicina izvēles un kvalitātes kāpumu, kā arī tautsaimniecības izaugsmi kopumā.

Pēc tirgus analīzes KP atļauj darījumus, kuru rezultātā netiek būtiski samazināta konkurence. Apvienošanās var tikt atļauta arī tad, ja iespējamo kaitējumu konkurencei var novērst, paredzot apvienošanās dalībniekiem saistošus noteikumus, kas regulē to darbību tirgū. Apvienošanās, kuru rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence un apvienošanās dalībnieku piedāvātie saistošie noteikumi nenovērš negatīvās sekas konkurencei, tiek aizliegtas.