Veicot AS “Kesko Senukai Latvia” 2018. un 2019.gadā īstenotās komercprakses izvērtējumu, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) konstatēja būtiskus pārkāpumus, kas saistīti ar patērētāju maldināšanu par sabiedrības piedāvāto preču cenām, informē PTAC. “Kesko Senukai Latvia” ir uzlikts tiesisks pienākums nekavējoties izbeigt konkrēto negodīgo komercpraksi, kā arī soda nauda 20 000 eiro apmērā.