Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pieņēmis lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, ar kuru SIA "Flavor Extra" par pārkāpumiem elektronisko cigarešu reklāmas izplatīšanā ir piemērota soda nauda 2000 eiro apmērā. Tāpat ar lēmumu SIA "Flavor Extra" aizliegta elektronisko cigarešu reklāmas sniegšana un izplatīšana, kura pārkāpj normatīvajos aktos noteiktos elektronisko cigarešu reklāmas ierobežojumus, kā arī uzlikts tiesiskais pienākums nekavējoties izbeigt lēmumā konstatēto negodīgo komercpraksi, sniedzot maldinošus apgalvojumus par elektronisko cigarešu nekaitīgumu, ziņo PTAC.