Lai efektīvāk izmantotu darba un atpūtas laiku, 2021. gadā ir plānots pārcelt vairākas darba dienas – to paredz Ministru kabineta (MK) rīkojuma projekts “Par darba dienu pārcelšanu 2021.gadā”.

2021. gadā paredzēts pārcelt:

  • 2021. gada 3. maija (pirmdiena) darba dienu, kas iekrīt starp svētdienu –  2. maiju, un svētku dienu  – 4. maiju, pārcelt uz sestdienu – 8. maiju;
  • 2021. gada 25. jūnija (piektdiena) darba dienu, kas iekrīt starp sestdienu – 26. jūniju, un svētku dienu –
    24. jūniju, pārcelt uz sestdienu – 19. jūniju;
  • 2021. gada 19. novembra (piektdiena) darba dienu, kas iekrīt starp sestdienu – 20. novembri, un svētku dienu – 18. novembri, pārcelt uz sestdienu – 13. novembri.

Rīkojums izstrādāts, pamatojoties uz Darba likuma 133. panta 4. daļu, kas paredz, ka no valsts budžeta finansēto institūciju darbiniekiem, kuriem noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, MK rīkojumu par darba dienas pārcelšanu nākamajā gadā izdod ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. jūlijam.

Rīkojums attieksies uz no valsts budžeta finansējamām valsts pārvaldes iestādēm un to darbiniekiem, kuriem ir noteikta piecu darba dienu nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai. Pašvaldībām, komersantiem un organizācijām, nosakot darba un atpūtas laiku, ir ieteikums ievērot attiecīgo darba dienas pārcelšanu.