Lai veicinātu Eiropas Savienības (ES) uzņēmumu piekļuvi un vienlīdzīgus apstākļus ārpus ES, 2022.gada 29.augustā stājās spēkā regula 2022/1031 jeb Starptautiskā iepirkuma akts (akts).