Saņemot vairākus iesniegumus par aģentu darbību tūrisma nozarē, kuros tiek lūgts Konkurences padomei (KP) izvērtēt aģentu nolīgumu atbilstību Konkurences likumam (KL), KP savas kompetences ietvaros iepazīstina ar aģenta nolīgumu darbību tūrisma operatoru starpā un no šiem nolīgumiem izrietošo konkurences tiesību tvērumu.

Kā norādīts Tūrisma likuma (TL) 16.panta 1.daļā, kompleksos tūrisma pakalpojumus organizēt un sniegt drīkst tūrisma operators, bet tos pārdot vai piedāvāt pārdošanai ir atļauts kā tūrisma operatoram, tā tūrisma aģentam, ja tas ir reģistrējis savu komercdarbību un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņēmis speciālo atļauju jeb licenci.