Iepirkumu uzraudzības birojs kā oficiālās statistikas sagatavotājs par iepirkumiem Latvijā katru gadu apkopo Publiskā iepirkumu likuma, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma, Aizsardzības un drošības jomas likuma un Privātās un publiskās partnerības iepirkumu likuma kārtībā iesniegtos statistikas pārskatus, kuros tiek iekļauta informācija par atskaites periodā noslēgtiem iepirkuma līgumiem. Birojs sagatavo kopsavilkumus, sniedzot statistikas lietotājiem noderīgu informāciju.

Pasūtītājiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu līdz 2024.gada 2.aprīlim ir jāiesniedz iepirkumu gada pārskats (1-PIL) par 2023.gadā veiktajiem iepirkumiem.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu līdz 2024.gada 1.martam ir jāiesniedz iepirkumu gada pārskats (2-SPSIL) par 2023.gadā veiktajiem iepirkumiem.