15.martā Eiropas Datu aizsardzības kolēģija uzsāka koordinētu pārbaudi par datu aizsardzības speciālista institūtu. Visa gada garumā 26 uzraudzības iestādes visā Eiropas Ekonomikas zonā (tostarp Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs) veiks koordinētu uzraudzības pasākumu ("CEF 2023") par datu aizsardzības speciālistu iecelšanas un amata pienākumu izpildes novērtējumu, informē Datu valsts inspekcija.