Konkurējošiem tirgus dalībniekiem atbalstāma ir dalība asociācijās, ar mērķi veicināt nozares kopīgu attīstību, taču aizliegta ir tādas informācijas apkopošana un izpaušana, kas ierobežo to neatkarīgu rīcību un ietekmē uzņēmumu konkurētspēju tirgū. Konkurences padome (KP) izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) “Biļešu serviss” izstrādātās vadlīnijas biļešu tirdzniecības, izplatīšanas un kontroles tirgū un sniedza norādes, lai preventīvi novērstu iespējamus Konkurences likuma pārkāpumus, informē KP.

KP saņēma iesniegumu par iespējamu Konkurences likuma pārkāpuma risku saturošu vadlīniju projekta “Uzņēmējdarbības vadlīnijas, godīgas konkurences ievērošanai biļešu tirdzniecībā, izplatīšanā un kontrolē” izstrādi no SIA “Biļešu serviss” puses. Iesnieguma vērtēšanas rezultātā, KP analizēja izstrādāto vadlīniju projektu, kā arī tikās ar iesaistītajām pusēm, norādot uz vadlīnijās iekļautajām normām, kas neatbilst Konkurences likuma regulējumam.