2023.gadā Konkurences padome (KP) izvērtēja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AC Kurzemes Vārds” (“Kurzemes Vārds”) sūdzību par Satiksmes un Kultūras ministrijas darbībām, sniedzot valsts atbalstu valsts akciju sabiedrībai (VAS) “Latvijas Pasts” zaudējumu segšanai par preses piegādāšanu, vienlaikus nenodrošinot valsts atbalstu zaudējumu segšanai privātajam komersantam, kurš arī nodrošina abonētās preses piegādes pakalpojumus, informē KP.

Izvērtējot iesniegumu, KP konstatēja normatīvā regulējuma nepilnības, aktīvi turpinot iesākto darbu pie vienlīdzīgas konkurences veidošanas preses piegādes pakalpojumu tirgū Latvijā.

Izvērtējot iesniegumu, kurā “Kurzemes Vārds” norādīja, ka Satiksmes un Kultūras ministrijas ar savu darbību pārkāpj Konkurences likuma 14.1 panta 1.daļu, kas nosaka, ka publiskas personas – valsts un pašvaldības, kā arī to kapitālsabiedrības – ar savu darbību nevar kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci. Tostarp “Kurzemes Vārds” lūdza KP rosināt pārkāpuma lietu pret Satiksmes un Kultūras ministriju. KP nekonstatēja pamatu lietas ierosināšanai par konkurences neitralitātes pārkāpumu, ņemot vērā, ka VAS “Latvijas Pasts” saskaņā ar normatīvo regulējumu par abonētās preses piegādi, tostarp pastāvošo kompensācijas atbalsta mehānismu, ir universālais pasta pakalpojumu sniedzējs Latvijā, kurš šīs tiesības ieguvis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas rīkotā konkursā. Attiecīgi par abonētās preses nozari atbildīgās institūcijas ir Satiksmes un Kultūras ministrijas, nevis KP.