Pārziņiem jeb organizācijām, kas apstrādā personas datus, saskaņā ar regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, var pienākt brīdis, kad jāveic izvērtējums par to, vai plānotā datu apstrāde neradīs kaitējumu citām personas tiesībām vai brīvībām. Šo izvērtējumu sauc dažādi – interešu līdzsvarošanas pārbaude, balansēšanas tests, līdzsvarošanas tests. Drīzumā Datu valsts inspekcija plāno izstrādāt detalizētākas vadlīnijas par to, kā tieši veikt līdzsvarošanas testu.