Ņemot vērā situāciju Ukrainā un ar to saistīto sankciju ietekmi, liela daļa uzņēmumu saskārušies ar ievērojamu cenu sadārdzināšanos un izejvielu deficītu. Tā rezultātā nozaru pārstāvji nereti komunicē savā starpā, piemēram, asociācijās, lai kopīgi apspriestu problēmas un meklētu risinājumus. Tomēr uzņēmējiem ir svarīgi ņemt vērā, kāda sadarbība konkurentu starpā ir atļauta, lai to savstarpējās komunikācijas un sadarbības rezultātā nepārkāptu Konkurences likumu, atgādina Konkurences padome (KP).

KP skaidro, ka komunikācija starp savā starpā konkurējošiem uzņēmumiem par apstākļiem, kas skar konkrēto nozari kopumā, pati par sevi nav aizliegta, ja netiek pārsniegtas konkurentu pieļaujamās sadarbības robežas, t.i., tiek ievērots Konkurences likuma (KL) 11.panta pirmajā daļā noteiktais vienošanās aizliegums.