Eiropas Savienības (ES) regula 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā paredz virkni jaunu pienākumu attiecībā uz ES reģistrētiem uzņēmumiem, kas nedz paši, nedz to saistītās sabiedrības, vai klienti ir sankcionēti individuāli.

Regulas 5.r pants paredz visiem uzņēmumiem, kuru tieši vai netieši īpašnieki vismaz 40% summētā izteiksmē pa visu īpašnieku struktūru ir Krievijas pilsoņi, Krievijā reģistrētas juridiskās personas vai dzīvo Krievijā neatkarīgi no uzturēšanās atļaujas vai nodokļu rezidences, sniegt informāciju Finanšu izlūkošanas dienestam par maksājumiem, ko tie veikuši kopsummā virs 100 000 eiro 2024.gada 1.ceturksnī uz bankām ārpus ES jebkurai personai. Papildus arī bankām būs pienākums ziņot par šādiem darījumiem. Tātad, ja uzņēmums nebūs pats sniedzis informāciju, kompetentā iestāde to varēs viegli noskaidrot. Prasība summāri apkopot 40% netiešo īpašumtiesību kritēriju var būt īpaši izaicinoša, ņemot vērā struktūras sarežģītību un mazākuma akcionāru īpatsvaru. Informācija iesniedzama divu nedēļu laikā, skaitot no 2024.gada 1.maija par iepriekšējo ceturksni.