Lai veicinātu izpratni par inovāciju iepirkumu un tā realizēšanu Latvijā, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju un citām iesaistītajām pusēm ir izstrādājusi vadlīnijas, iekļaujot informāciju par inovāciju iepirkuma būtību, tā īstenošanu Latvijas normatīvā regulējuma ietvaros, kā arī praktiskus piemērus un padomus..