Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 2021. gada vasarā uzsāka AS "Indexo Atklātais Pensiju Fonds" komercprakses izvērtēšanu saistībā ar pensiju 3. līmeņa pakalpojumu reklāmas izplatīšanu un secināja, ka AS "Indexo Atklātais Pensiju Fonds" ir īstenojusi maldinošu un profesionālai rūpībai neatbilstošu komercpraksi. Pēc PTAC aicinājuma minētā sabiedrība apņēmās pārtraukt reklāmas izplatīšanu un turpmāk īstenot godīgu darījumu praksi, informē PTAC.