Covid-19 plānots atzīt par arodslimību veselības un sociālās aprūpes un mājaprūpes nozarēs, kā arī pandēmijas kontekstā nozarēs, kurās konstatēts uzliesmojums un kuras saistītas ar darbībām ar pierādītu inficēšanās risku. Šādu vienošanos 18. maijā Eiropas Savienības (ES) Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēju komitejā panāca ES dalībvalstis, darba ņēmēji un darba devēji, informē Valsts darba inspekcija.