Augstākā tiesa ziņo, ka Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa sagatavojusi tiesu prakses apkopojumu prasības celšanas jautājumos.