Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, izvērtējot A/S “Civinity Mājas” īstenoto komercpraksi, pieprasot dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem veikt samaksu par sabiedrības aprēķināto pārvaldīšanas maksas starpību par gandrīz trīs gadu periodu, konstatēja to par negodīgu komercpraksi.