67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
 • 21.01.2021
  Noslēdzies sarežģītais 2020. gads. Gads, kas atstās vai nu pozitīvu, vai negatīvu ietekmi uz katru ekonomisko vienību. Gads, kas ienesīs korekcijas mūsu redzējumā par gada pārskatu posteņu novērtējuma niansēm. Gads, kad ekonomika tiek ietekmēta ne tikai lokāli, bet ietekme ir globāla. Kam jāpievērš īpaša uzmanība, sagatavojot gada pārskatus šajos apstākļos, izrunāsim vebinārā.
 • 14.01.2021
  Kā ik gadu, arī šogad žurnāls "iFinanses" sadarbībā ar Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociāciju aicina uz gada vērienīgāko nodokļu konferenci, lai laikus sagatavotos jaunajam gadam. Šoreiz konference norisināsies attālināti.
 • 07.01.2021
  Vidējā izpeļņa nepieciešama, lai aprēķinātu atvaļinājuma naudu, slimības naudu, atlīdzību par darba piespiedu kavējuma laiku, atlaišanas pabalstu, u.c.gadījumos. Tāpēc ir ļoti svarīgi mācēt to pareizi aprēķināt. Apskatīsim ne tikai vidējās izpeļņas aprēķināšanas algoritmus standarta situācijās, bet arī dažādās problēmsituācijās: vidējā izpeļņa jāaprēķina darbiniekam viņa pirmajā darba dienā, darbiniekiem izmaksā gada prēmiju, darbinieki bijuši dīkstāvē, u.c.
 • 15.12.2020
  PVN piemērošana un deklarāciju aizpildīšana darījumos starp ES dalībvalstīm un trešajām valstīm praksē rada daudz neskaidrību grāmatvežu ikdienā. Šajā seminārā analizēsim praktiskus piemērus par PVN piemērošanu pārrobežu darījumos un smelsimies atziņas no Eiropas Savienības Tiesu prakses. Tāpat arī izskatīsim jaunākās izmaiņas PVN likumā, kas stājas spēkā 2021. gadā.
 • 10.12.2020
  Plānots, ka jau 2021.gada 1.janvārī šobrīd spēkā esošo likumu “Par grāmatvedību” aizstās pilnīgi jauns Grāmatvedības likums. Lai gan likums Saeimā vēl nav pieņemts, laika vairs nav daudz, tāpēc vebinārā pārrunāsim, kādas izmaiņas ir paredzētas un ko tās nozīmē grāmatvežiem, īpaši pievēršoties jautājumiem par grāmatvedības attaisnojuma dokumentu plūsmu.
 • 03.12.2020
  Covid-19 vēl vairāk izgaismoja nepieciešamību pārcelt uzņēmumu procesus uz elektronisko vidi. Vai šobrīd likumdošana ir pietiekami sakārtota, lai uzņēmumi savu grāmatvedību varētu pārcelt uz elektronisko vidi? Vai ir plānotas kādas izmaiņas normatīvajos aktos? Vai VID akceptē elektroniskos dokumentus? Vai glabāt e-dokumentus e-vidē ir pietiekami droši? Kā pārkārtot uzņēmuma procesus? Kādi juridiskie riski varētu rasties un vai šādi dokumenti izmantojami par pierādījumu tiesā? Meklēsim atbildes kopā!
 • 13.11.2020
  Kā liecina pēdējā laika notikumi saistībā ar Covid-19, valdība uzskata, ka MUN veiktās nodokļa iemaksas ir par mazu, lai nodrošinātu pilnu sociālo pakalpojumu grozu. Tādējādi ir veikti daudzi grozījumi likumos, kas skar arī citus alternatīvos nodokļu režīmus. Kā tālāk strādāt? Kādu režīmu izvēlēties? Kas izdevīgāks? Par to šajā vebinārā.
 • 10.11.2020
  Seminārā tiks apskatīti jautājumi par valdes locekļa iecelšanu un atbrīvošanu no amata, kā arī būtiskākie jautājumi par valdes locekļa nodarbināšanas veidiem un atlīdzību par valdes locekļa pienākumu izpildi. Tiks pievērsta uzmanība arī tādiem jautājumiem kā valdes locekļu galvenie pienākumi, kapitālsabiedrības statūtu prasības un kompetenču sadalījums starp vairākiem valdes locekļiem. Izskatīsim praktiskus piemērus un būtiskākās tiesu prakses atziņas.
 • 05.11.2020
  PVN piemērošana un deklarāciju aizpildīšana darījumos starp ES dalībvalstīm un trešajām valstīm praksē rada daudz neskaidrību grāmatvežu ikdienā. Šajā seminārā analizēsim praktiskus piemērus par PVN piemērošanu pārrobežu darījumos un smelsimies atziņas no Eiropas Savienības Tiesu prakses.
 • 26.10.2020
  Kā novērtēt klienta un tā darījumu risku? Kādi dati jāsavāc par klientu un kādi dokumenti jāpieprasa? Kas ir aizdomīgi darījumi? Šis būs praktisks seminārs grāmatvedības jomas speciālistiem, kurā izskatīsim praktiskas situācijas, kā izpildāmas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Sankciju likuma prasības, kā arī aizpildīsim veidlapu paraugus kopā ar sertificētu nodokļu konsultanti Jadvigu Neilandi.
 • 22.10.2020
  Personāla lietvedība tikai ārēji šķiet vienkārša profesija, bet patiesībā personāla lietvedim ir jāzina ļoti daudz. Personāla dokumentu aprites organizācija ir atkarīga gan no organizācijas struktūras, darbinieku skaita, gan arī no personāla cilvēku iemaņām un zināšanām. Seminārā analizēsim, kādi dokumenti nepieciešami dažādās ikdienas situācijās ar darbiniekiem, kā mazināt papīra dokumentu plūsmu, kādas ir aktuālās personāla lietvedības tendences. Būs arī praktiski piemēri!
 • 16.10.2020
  Plānots, ka jau 2021.gada 1.janvārī šobrīd spēkā esošo likumu “Par grāmatvedību” aizstās pilnīgi jauns Grāmatvedības likums. Lai gan likums Saeimā vēl nav pieņemts, laika vairs nav daudz, tāpēc seminārā pārrunāsim, kādas izmaiņas ir paredzētas un ko tās nozīmē grāmatvežiem.
 • 08.10.2020
  Kā novērtēt klienta un tā darījumu risku? Kādi dati jāsavāc par klientu un kādi dokumenti jāpieprasa? Kas ir aizdomīgi darījumi? Šis būs praktisks seminārs grāmatvedības jomas speciālistiem, kurā izskatīsim praktiskas situācijas, kā izpildāmas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Sankciju likuma prasības, kā arī aizpildīsim veidlapu paraugus kopā ar sertificētu nodokļu konsultanti Jadvigu Neilandi.
 • 02.10.2020
  Nodokļu piemērošana darījumos ar nerezidentiem uzliek arvien jaunus pienākumus un kompetences uzņēmumu vadītājiem un grāmatvežiem. Kādas ir aktualitātes starptautisko nodokļu jautājumos, kas jāņem vērā, piemērojot uzņēmumu ienākuma vai iedzīvotāju ienākuma nodokli nerezidentu darījumiem Latvijā, kādi ir iespējamie nodokļu riksi u.c. būtiski un aktuāli jautājumi tiks pārrunāti šajā vebinārā.
 • 30.09.2020
  Piedāvājam piedalīties vebinārā un izmantot ērtu apmācības iespēju transfertcenu meistarklasē. Vebināra klausītāji tiks iepazīstināti ar aktuāliem nodokļu administrāciju identificētiem transfertcenu riskiem un to vērtējumu konkrētās tiesvedībās. Vebinārā iepazīstināsim ar DEMPE konceptu un tā piemērošanu praksē, vērtējot darījumus ar nemateriālo īpašumu, sniegsim ieskatu transfertcenu nākotnē un citos būtiskos aspektos transfertcenu vērtēšanā, kā arī stāstīsim par visu aktuālo saziņā ar Valsts ieņēmumu dienestu. Vebinārs paredzēts ikvienam uzņēmuma darbiniekam, kura kompetencē ietilpst transfertcenu jautājumu vērtēšana.
 • 25.09.2020
  Plānotās nodokļu reformas vietā Covid-19 ieviesa korekcijas nodokļu jomā. Un, lai arī ārkārtējā situācija jau ir aiz muguras, tomēr tās ietekme būs jūtama vēl labu laiku, sagatavojot nodokļu deklarācijas par 2020.gadu. Izskatīsim aktualitātes nodokļu likumdošanā kopā ar nodokļu konsultantēm Alisi Berlinbergu un Lidiju Nitišu.
 • 23.09.2020
  Piedāvājam piedalīties vebinārā un izmantot ērtu apmācības iespēju iepazīt transfertcenu ABC. Runāsim par transfertcenu pamatiem, klausītāji gūs gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas, veicot uzdevumus. Vebinārā padziļināti izvērtēsim saistītās personas, sniegsim detalizētu skaidrojumu par atšķirīgām prasībām uzņēmumu ienākumu nodokļa un transfertcenu modelim, nostiprināsim zināšanas par transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas prasībām un tajās norādāmo informāciju, tirgus cenas (vērtības) metodēm un citiem būtiskiem aspektiem transfertcenu vērtēšanā. Vebinārs paredzēts ikvienam uzņēmuma darbiniekam, kura kompetencē ietilpst transfertcenu jautājumu vērtēšana.
 • 15.09.2020
  Seminārs domāts organizāciju darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par dokumentēšanas un dokumentu pārvaldības procesiem. Semināra mērķis ir sniegt aktuālu un praktiski izmantojamu informāciju, lai palīdzētu realizēt pakāpenisku pāreju no papīra uz elektroniskajiem dokumentiem, gan izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, gan vēršot uzmanību uz sagaidāmajiem izaicinājumiem.
 • 19.08.2020
  Seminārā pārrunāsim aspektus, kas palīdzēs sagatavoties PVN auditam, un pierādījumu nodrošināšanas iespējas, it īpaši ņemot vērā jaunās prasības. Izvērtēsim nodokļu maksātāja iesaistīšanos un dalību pārbaužu norisē, sadarbību ar VID un negatīva lēmuma pārsūdzības kārtību. Izskatīsim biežāk pieļautās kļūdas PVN aprēķināšanā, priekšnodokļa atskaitīšanā, kā arī aktuālāko tiesu praksi PVN lietās un ko no tās varam mācīties.
 • 12.08.2020
  Nosakot darba veidam atbilstošu darba laiku, uzņēmumam ir iespēja ietaupīt ne mazums finanšu līdzekļus. Kādos gadījumos izdevīgāk ir noteikt normālo darba laiku, bet kādos izvēlēties nepilno darba laiku? Kā to noformēt darba līgumā? Kā uzskaitīt summēto darba laiku? Un kā atbrīvot darbiniekus, ja darba vietas tomēr ir jālikvidē? Šos un citus darba devējiem aktuālos darba tiesību jautājumus izrunāsim šajā vebinārā.
 • 10.07.2020
  Kā noformēt dokumentus atbilstoši jaunajām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijām? Seminārā lektore Ieva Kalve sniegs praktiskus padomus un ieteikumus, vēršot uzmanību uz izmaiņām lietvedības dokumentu noformēšanā, īpaši akcentējot darbu ar e-parakstītiem dokumentiem. Seminārs domāts lietvedības, personāla, grāmatvedības u.c. speciālistiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar dokumentu sagatavošanu un apriti.
 • 11.06.2020
  Vai valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā tiesību normu piemērošana mainās? Kā šajā laikā izdzīvot uzņēmumiem? Kad darba devējs var rīkoties vienpersoniski un kad nepieciešama darbinieka piekrišana? Uz šiem un citiem aktuāliem jautājumiem vebināra laikā palīdzēs rast atbildes zinošā lektore Karīna Platā.
 • 10.06.2020
  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību piemērošana grāmatvežiem un grāmatvedības birojiem. Likumi nosaka prasības, bet nepasaka, kā tās ievērot. Vebinārā apskatīsim, kā veidot iekšējo kontroles sistēmu, lai grāmatveži varētu gūt pārliecību, ka zina savu klientu, un apzināties savu atbildību likumu normu neievērošanas gadījumā.
 • 26.05.2020
  Vebinārā pārrunāsim aktualitātes saistībā ar ārkārtējo situāciju, PVN atmaksām un samaksas termiņa pagarinājumiem. Izskatīsim, kā praktiski piemērot PVN normas, kas ieviestas 2020. gadā, tostarp jaunumus iekšzemes darījumos, sīkāk paskaidrojot reversā PVN atcelšanu, sekas, preču atgriešanu un citas saistošas tēmas. Pievērsīsimies arī jaunumiem e-komercijas jomā 2020. un 2021. gadā. Tas viss un vēl citas tēmas pieredzējušās lektores Sabīnes Vuškānes vebinārā.
 • 21.05.2020
  Sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī aktuāli ir kļuvuši darba laika organizācijas jautājumi, jo no tā efektīvas organizācijas ir atkarīgi uzņēmuma izdevumi. Kādu darba laika veidu labāk izvēlēties darbiniekiem? Vai strādāt birojā vai daļu darbu veikt attālināti? Kādas darbinieku tiesības un pienākumus noteikt darba līgumā? Kādas darba aizsardzības prasības jāņem vērā? Šīs un citas juridiskās nianses izrunāsim kopā ar ZAB “Ellex Kļaviņš” zvērināto advokātu Andri Lazdiņu un juristu Intu Skaldi.
 • 15.05.2020
  Kā jūtas grāmatveži šajā negaidītajā ārkārtējās situācijas laikā? Papildus gada pārskatu sagatavošanai nākuši klāt dažādi pienākumi – ārkārtējās situācijas seku risināšana, dīkstāve, nodokļu termiņu pagarinājumi, naudas plūsmas pārplānošana utt. Situācija mainās katru dienu un pārsteidz visneiedomājamākos veidos, līdz ar to jāstrādā – lai izprastu, lai nodotu, lai izdarītu. Gada pārskatu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2020. gada 31. jūlijam. Tā kā pārskatu iesniegšana rit jau pilnā sparā, seminārā apskatīsim galvenos punktus, kas jāņem vērā raitākai gada pārskatu sagatavošanai.
 • 28.04.2020
  Šobrīd un vienmēr bijuši aktuāli jautājumi, kā pareizi kārtot personāla lietvedību, kādi normatīvie akti jāņem vērā un kā vispareizāk tos ievērot. Šajā laikā sevišķi svarīgi ir tie jautājumi, kas saistīti ar pareizu dokumentu noformēšanu ārkārtējās situācijas laikā, darbinieku dīkstāvi, kolektīvo atlaišanu un citiem procesiem. To visu skaidrosim kopā ar lektori Inesi Silu.
 • 23.04.2020
  Vebinārā pārrunāsim situāciju ar PVN pārmaksu atmaksām ārkārtējās situācijas laikā, kā arī PVN likuma un MK noteikumu grozījumu, kas stājās spēkā 2020. gada 1. janvārī, praktisko piemērošanu, t.sk. preču piegādes uz citu ES valstu noliktavām, jaunus nosacījumus PVN 0% likmes piemērošanai ķēdes darījumos, papildu prasības PVN 0% likmes apliecinošajiem dokumentiem u. c. Izskatīsim biežāk pieļautās kļūdas PVN aprēķināšanā, priekšnodokļa atskaitīšanā, kā arī aktuālāko tiesu praksi PVN lietās. Risināsim praktiskus piemērus!
 • 24.03.2020
  Seminārā tiks dots ieskats, kā uzņēmumā ieviest starptautisko un nacionālo sankciju normatīvās prasības, kādas iekšējās procedūras nepieciešams veikt uzņēmumā, noskaidroti būtiskākie riska novēršanas un klienta izpētes elementi, kā arī atbildība par prasību neievērošanu. Šīs un citas tēmas pārrunāsim kopā ar ZAB “Primus Derling” zvērinātu advokātu Konstantīnu Teļakovu.
 • 12.03.2020
  Izmaiņas PVN apgrieztās maksāšanas kārtības piemērošanā, preču piegādes uz citu ES valstu noliktavām, jaunie nosacījumi 0% PVN likmes piemērošanā ķēdes darījumos, papildu prasības PVN 0% likmes apliecinošajiem dokumentiem, jauni iemesli izslēgšanai no PVN maksātāju reģistra - šīs un citas jaunākās izmaiņa PVN piemērošanā pārrunāsim un risināsim arī praktiskus piemērus seminārā kopā ar brīnišķīgu lektori, vienu no zinošākajām PVN ekspertēm Ņinu Podvinksu.
 • 10.03.2020
  Šis seminārs ir unikāls ar iespēju precīzi noteikt savu stresa noturības līmeni, pašregulācijas spēju līmeni, stresoru un to izraisīto seku uz veselību līmeni. Tas palīdzēs piemērotāk atlasīt paņēmienus savas stresa noturības un jaunavīguma atjaunošanai. Cilvēkiem gribas ne tikai dzīvot bez stresa, bet arī būt mundriem un ar jaunavīgu izskatu. Ikdienā var redzēt cilvēkus, kas izskatās 10–20 gadus jaunāki nekā patiesībā, citiem pat plastiskās operācijas nelīdz.
 • 05.03.2020
  Kuri saimnieciskās darbības veicēji drīkst grāmatvedību kārtot vienkāršā ieraksta sistēmā un kādas prasības jāievēro vienkāršās grāmatvedības kārtotājiem? Kas jāņem vērā, sagatavojot gada ienākumu deklarāciju dažādu ieņēmumu un izdevumu pozīciju norādīšanā? Īpaši pievērsīsimies arī zemnieku saimniecību grāmatvedības uzskaitei - kuru ienākuma nodokli izdevīgāk maksāt UIN vai IIN?
 • 03.03.2020
  Tikko stājušies spēkā jaunie grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likumā, precizējot līdz šim neskaidrās normas, kā arī ieviešot jaunas pretizvairīšanās normas. Seminārā pārrunāsim šos grozījumus, kā arī pievērsīsimies svarīgākajiem UIN jautājumiem, sagatavojot gada pārskatus - kā ar UIN tiek aplikti norakstītie debitoru parādi, saņemtie procenti, izsniegtie aizdevumi un citi darījumi, un kā tie uzrādāmi UIN deklarācijā.
 • 28.02.2020
  Kas jāņem vērā, organizējot darba laiku 2020.gadā? Kā izstrādāt darba laika grafikus, ja darbiniekam ir noteikts maiņu vai summētais darba laiks? Kā atbilstoši Darba likuma normām un noteiktajam darba laikam jāaprēķina ikgadējais atvaļinājums, papildu atvaļinājums, atvaļinājuma kompensācija? Šos un citus ar darba laika uzskaiti saistītus jautājumus seminārā ar piemēriem skaidros iecienītais rakstu autors Māris Linga.
 • 25.02.2020
  Darba likumā noteikti darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamati un galvenās procesa vadlīnijas, kas pusēm jāievēro. Savukārt praksē rodas daudz jautājumu par šī procesa kārtību, termiņiem un nepieciešamajiem dokumentiem. Šajā seminārā tiks sniegtas atbildes uz šiem jautājumiem, tāpat arī sniegta informācija par likumā noteikto nosacījumu izpratni, kas balstās uz pastāvošo labo praksi un tiesu atziņām.
 • 24.02.2020
  Tuvojoties gada pārskatu iesniegšanas termiņam, atgādināsim, kādas normatīvo aktu izmaiņas jāņem vērā, saga­tavojot 2019.gada pārskatu, kā VID EDS aizpildīt strukturēto pielikumu, kā arī aplūkosim būtiskākos un praksē neskaidros jautājumus saistībā ar finanšu pārskatiem. Lektores - zvērināta revidente Silvija Gulbe un revīzijas projektu vadītāja Agnese Paulsone - sniegs praktiskus padomus!
 • 16.01.2020
  Kā ik gadu, arī šogad žurnāls "iFinanses" sadarbībā ar Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociāciju aicina uz gada vērienīgāko nodokļu konferenci, lai laikus sagatavotos jaunajam gadam.
 • 12.12.2019
  Pirmā kolektīva saliedēšanas spēle, kuras autors ir "Aizliegtā paņēmiena” vadītājs Guntis Bojārs, "Mākslas kolekcionāri”. Šī ir stratēģiskā spēle, kuras mērķis ir attīstīt darbinieku ikdienas prasmes tādas kā plānošana, lēmumu pieņemšana, analītiskā domāšana, un, protams, darbs komandā. Spēlē mākslas zināšanas nav nepieciešamas, toties vērīgums, sacensības gars un humora izjūta gan obligāta!
 • 04.12.2019
  Tā kā Valsts ieņēmumu dienests (VID) aktīvi veic PVN kontroles pasākumus, seminārā tiks sniegti ieteikumi, kā sagatavoties auditam, komunicēt ar VID auditoriem un sniegt informāciju, kā arī apstrīdēt negatīvus lēmumus un citi noderīgi padomi, kā sagatavoties pārbaudei, lai tā noritētu ar pēc iespējas mazāk problēmām.
 • 27.11.2019
  Labi jaunumi! 2019.gads ir atnācis ar jaunām iespējām efektīvai e-dokumentu pārvaldībai. Seminārā runāsim par jaunāko tehnoloģiju izmantošanu darbā ar e-dokumentiem, elektroniskiem parakstiem un adresēm, to glabāšanas un arhivēšanas principiem, kā arī sniegsim ieskatu mūsdienīgos rīkos, kas izmantojami, strādājot ar informāciju un dokumentiem gan latviešu, gan citās valodās.
 • 21.11.2019
  Katrs grāmatvedis praksē ir saskāries ar uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošanas jautājumiem, un jo īpaši neskaidrības var rasties gada beigās, kad jāsagatavo gada pēdējā UIN deklarācija par decembri - tā ir obligāta visiem! Seminārā izskatīsim svarīgākos jautājumus, ar kuriem grāmatvežiem nākas saskarties UIN praktiskās piemērošanas gaitā.
 • 14.11.2019
  PVN ir tik daudzveidīgs, ka jautājumi par tā piemērošanu preču piegāžu darījumos, sniedzot un saņemot pakalpojumus, rodas ik dienu. Pie tam, 2020.gada 1.janvārī PVN likumā stājas spēkā grozījumi, ar kuriem tiek atcelta reversā PVN maksāšanas kārtība būvizstrādājumu un sadzīves tehnikas un elektrotehnikas piegādēm. Šos un citus aktuālos jautājumus pārrunāsim seminārā kopā ar lektori Marinu Kuzenko.
 • 06.11.2019
  Kādi ir obligātie personāla dokumenti, ko nosaka Darba likums? Kādas ir prasības darba līguma, darba kārtības noteikumu, rīkojumu, vienošanās u.c. personāla dokumentu saturam un kādas sekas var būt neprecīzi noformētiem dokumentiem? Par personāla dokumentu pārvaldības labo praksi uzzināsiet seminārā “Tiesiskie un praktiskie aspekti darba attiecībās”.
 • 24.10.2019
  Seminārā tiks dots ieskats noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas, kā arī starptautisko un nacionālo sankciju normatīvo prasību ieviešanā – iekšējās procedūras, kas jāveic uzņēmumā, būtiskākie risku novēršanas un klientu izpētes elementi, kā arī atbildība par prasību neievērošanu.
 • 17.10.2019
  Lielbritānija, izstājoties no Eiropas Savienības (ES), faktiski tiks pielīdzināta trešajām valstīm, kas nozīmē visa veida muitas formalitāšu kārtošanu, pārvietojot preces starp Lielbritāniju un ES. Tāpat spēkā stāsies arī muitas iestāžu īstenotie ES tirgus aizsardzības pasākumi, kas nozīmē arī noteikta veida preču ierobežotu un kontrolētu apriti. Citiem vārdiem sakot, preču ievešana vai izvešana no Lielbritānijas tiks pielīdzināta preču apritei, piemēram, ar Krieviju vai Ķīnu, ar visām no tās izrietošajām muitas formalitātēm, nodokļu aprēķiniem, licenču nepieciešamību, preču atbilstības kontroli un ierobežojumiem.
 • 03.10.2019
  Darbinieku braucieni uz ārvalstīm, pildot darba pienākumus, kļuvuši par neatņemamu darba ikdienas sastāvdaļu, tomēr praksē tie rada virkni jautājumu gan darba devējiem, gan pašiem darbiniekiem. Bieži nav skaidrs, kādos gadījumos ar darba pienākumu veikšanu saistīts brauciens uzskatāms par komandējumu, darba braucienu vai darbinieka nosūtīšanu darbam citā valstī. Nereti darba devējiem neskaidrības rada arī izdevumu kompensēšana un darba laika uzskaite un apmaksas kārtība, kas var novest pat pie strīdiem starp darbinieku un darba devēju. Tāpēc seminārā runāsim par darba braucienu un komandējumu nošķiršanu, darbinieku nosūtīšanas regulējumu, apskatot gan Latvijas, gan Eiropas Savienības tiesas praksi.
 • 26.09.2019
  Seminārā pārrunāsim Pievienotās vērtības nodokļa likumā un Ministru kabineta (MK) noteikumos veikto grozījumu būtību un to ietekmi uz pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu. Tā kā Valsts ieņēmumu dienests (VID) aktīvi veic PVN kontroles pasākumus, seminārā tiks sniegti ieteikumi, kā sagatavoties auditam, komunicēt ar VID auditoriem un sniegt informāciju, kā arī apstrīdēt negatīvus lēmumus. Nobeigumā izskatīsim sarežģītu darījumu piemērus, PVN piemērošanu tiem un uzrādīšanu PVN deklarācijās.
 • 10.09.2019
  Darbinieku akciju opcijas ir darbinieku tiesības iegūt uzņēmuma akcijas par nominālu cenu vai bez maksas pēc noteikta laika perioda neatkarīgi no uzņēmuma daļu akciju tā brīža patiesās vērtības. Seminārā ZAB “COBALT“ advokāti piedāvās vispārīgu apskatu par personāla akciju un akciju opciju piešķiršanu darbiniekiem, kā arī sniegs praktiskus ieteikumus šī instrumenta īstenošanai, analizējot komerctiesību, nodokļu un darba tiesību aspektus.
 • 05.09.2019
  Izdevumi – biroja, reprezentācijas vai personāla ilgtspējas pasākumu? No tā, kā tiek traktēti izdevumi, ir atkarīgs, vai un kādā apmērā izdevumi ir saistīti ar saimniecisko darbību, un kā piemērot nodokļus. Tomēr Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā un saistītajos noteikumos nav sniegta viennozīmīga atbilde. Zināms arī, ka nodokļu konsultantu un Valsts ieņēmumu dienesta interpretācijas bieži atšķiras vairākās likuma piemērošanas niansēs. Seminārā neskaidrības palīdzēs atšķetināt lektore Jadviga Neilande.
 • 30.08.2019
  Darījumus ar fiziskām personām var veikt dažādos veidos, bet vislabāk to darīt gudri, lieki nepārmaksājot. Kā izvērtēt nodokļu slogu darījumos ar fiziskām personām un izvēlēties optimālāko risinājumu nodokļu piemērošanā, ja naudas līdzekļus izmaksā fiziskām personām? Atbildes uz šiem jautājumiem tiks rastas aizrautīgās lektores Lilitas Beķeres, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes locekles, vadītajā seminārā..
 • 28.08.2019
  Seminārā uzzināsiet par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas, kā arī sankciju ievērošanas pamatprincipiem un prasībām personām, kuras uzrauga Valsts ieņēmumu dienests (galvenokārt uzsvars tiks likts uz ārpakalpojumu grāmatvežiem) - kā ieviest iekšējās kontroles sistēmu, kā identificēt klientus, uzraudzīt to darījumus un ziņot uzraugošajām iestādēm kādi, ir potenciālie riski un praktiskie aspekti.
 • 14.08.2019
  Labi jaunumi! 2019.gads ir atnācis ar jaunām iespējām efektīvai e-dokumentu pārvaldībai. Seminārā runāsim par jaunāko tehnoloģiju izmantošanu darbā ar e-dokumentiem, elektroniskiem parakstiem un adresēm, to glabāšanas un arhivēšanas principiem, kā arī sniegsim ieskatu mūsdienīgos rīkos, kas izmantojami, strādājot ar informāciju un dokumentiem gan latviešu, gan citās valodās.
 • 25.07.2019
  Šī gada 1.jūlijā stājas spēkā būtiskas izmaiņas Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumā. Seminārā kopā ar sertificētu nodokļu konsultanti Marinu Kuzenko pārrunāsim svarīgāko – PVN piemērošana vaučera (dāvanu kartes) pārdošanai, izmaiņas īpašo PVN režīmu piemērošanā, saistībā ar būvmateriāliem, metālizstrādājumu pārdošanā u.c. gadījumos. Izanalizēsim arī PVN piemērošanu pakalpojumiem pārrobežu darījumos – reklāmas, mārketinga, transportlīdzekļu u.c. pakalpojumiem.
 • 18.06.2019
  Seminārā tiks aplūkotas būtiskākās izmaiņas saistībā ar grozījumiem Publisko iepirkumu likumā. Aplūkosim, kā Sankciju likums ietekmēs publisko iepirkumu norisi, kādas ir atlases prasības, piedaloties publiskajos iepirkumos, kā notiek piedāvājumu izvērtēšana, kādi ir izslēgšanas noteikumi, kā arī apspriedīsim jaunumus tiesiskajā regulējumā, aktuālo praksē un atziņas publisko iepirkumu jomā.
 • 14.06.2019
  Cik vienkārši vai sarežģīti ir piemērot darba tiesību normas? Kā tās izprast un kāda ir robeža starp pušu tiesībām un pienākumiem? Seminārā runāsim par ikgadējā atvaļinājuma izmantošanu, darbinieka uzteikumu, darba devēja rīcību pārkāpumu gadījumā un par to, kā darbinieks var sevi pasargāt darba devēja uzteikuma gadījumā, kā arī tiks sniegti ieteikumi vairāku personāla dokumentu satura sagatavošanā.
 • 12.06.2019
  Seminārā tiks apskatīti būtiskākie jautājumi par valdes locekļa nodarbināšanu un atbrīvošanu no amata, kā arī kas un par ko var prasīt no valdes locekļa atbildību, kas to regulē un kā valdes loceklis šādos gadījumos var sevi pasargāt. Tiks piedāvāti praktiski piemēri un būtiskākās tiesu prakses atziņas. Vēršam uzmanību, ka šajā seminārā netiks apskatīti jautājumi par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu nodarbināšanu un atbildību.
 • 04.06.2019
  2019.gada 1.maijā stāsies spēkā jaunais Trauksmes celšanas likums. Likums paredz, ka uzņēmumiem, kuri nodarbina vairāk nekā 50 cilvēkus, ir nepieciešams izveidot iekšējo trauksmes celšanas sistēmu. Tajā pašā laikā, lai nodrošinātos pret riskiem, šī mehānisma ieviešanu vajadzētu apsvērt jebkuram uzņēmumam. Ko nosaka likums par iekšējo trauksmes celšanu uzņēmumā? Kādas ir trauksmes cēlēja tiesības? Kad celt trauksmi un kā rīkoties, ja saņemts trauksmes cēlēja ziņojums? Kāds ir minimālais pasākumu kopums, kas jāievieš uzņēmumiem, lai tiktu ievērotas Trauksmes celšanas likuma prasības?
 • 28.05.2019
  Virknei privātu uzņēmumu, uzsākot darījuma attiecības ar jaunu klientu vai veicot jaunus darījumus ar jau esošajiem klientiem, jāievēro vairākas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NIILTFN) likuma prasības. 1.maijā stāsies spēkā NIILTFN prasība, ka iekšējās kontroles sistēmā jābūt nodaļai par sankciju ievērošanu, un par šādas procedūras neesamību draud sods līdz vienam miljonam eiro. Seminārā uzzināsiet par NIILTFN pamatjautājumiem un prasībām uzņēmumiem, sankciju būtību, mērķi un kur tās atrast, kā arī par pasaules praksi iekšējo procedūru ieviešanā. Seminārs šoreiz nebūs piemērots kredītiestāžu darbiniekiem, kuru labo praksi iekļausim semināra saturā.
 • 22.05.2019
  Ja starptautiskai uzņēmumu grupai ir ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekami darījumi Latvijā, tad savstarpējos, kontrolētos darījumos piemērotās transfertcenas var tieši ietekmēt saistīto personu peļņas vai zaudējumu noteikšanu, un ir svarīgi sniegt informāciju par to, kā šīs transfertcenas tiek noteiktas praksē. Pārskatītais transfertcenu dokumentācijas standarts (piemērojams darījumiem, kas veikti pārskata periodā no 2018.gada) ietver jaunas transfertcenu dokumentāciju regulējošās tiesību normas un nosaka īpašu subjektu loku – nodokļu maksātājus, kam noteiktos gadījumos ir pienākums sagatavot dokumentāciju, lai pamatotu kontrolēto darījumu cenas (vērtības) atbilstību tirgus cenai (vērtībai).
 • 15.05.2019
  Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir tik daudzveidīgs, ka jautājumi par tā piemērošanu preču piegāžu darījumos, sniedzot un saņemot pakalpojumus rodas ik dienas, tāpēc pārrunāsim tos seminārā "PVN starptautiskos darījumos". Runāsim par PVN piemērošanu starptautiskos preču un pakalpojumu darījumos, kur iesaistītas vairākas valstis, riskiem, kas jāņem vērā pārrobežu tirdzniecībā, kā arī par "Brexit" ietekmi un gaidāmajām izmaiņām PVN piemērošanā Latvijā un Eiropā – PVN galīgās sistēmas būtību un tās ieviešanas posmiem.
 • 17.01.2019
  Kā ik gadu, arī šogad žurnāls "iFinanses" sadarbībā ar Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociāciju aicina uz gada vērienīgāko nodokļu konferenci, lai laikus sagatavotos jaunajam gadam.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?