67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties
 • 16.04.2021
  Vebinārā pievērsīsimies praktiskiem jautājumiem, kā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības piemērot klientu novērtēšanā un to risku uzraudzībā, kā arī izskatīsim, kādi nolikumi un veidlapas obligātas uzņēmumā un kā tās aizpildīt.
 • 13.04.2021
  Personāla lietvedība tikai ārēji šķiet vienkārša profesija, bet patiesībā personāla lietvedim ir jāzina ļoti daudz. Personāla dokumentu aprites organizācija ir atkarīga gan no organizācijas struktūras, darbinieku skaita, gan arī no personāla cilvēku iemaņām un zināšanām. Vebinārā analizēsim, kādi dokumenti nepieciešami dažādās ikdienas situācijās ar darbiniekiem, kā mazināt papīra dokumentu plūsmu, kādas ir aktuālās personāla lietvedības tendences. Būs arī praktiski piemēri!
 • 08.04.2021
  Kā atvieglot ikdienas darba procesus, lai darbus paveiktu ātrāk, saglabājot vai pat uzlabojot kvalitāti? Turpinot pagājušā gada decembrī konferencē “Elektroniskie dokumenti uzņēmumos” aizsākto tēmu, žurnāls “iFinanses” organizē forumu, kura laikā uzsvars tiks likts uz praktisko e-risinājumu ieviešanu uzņēmumu ikdienā, lai modernizētu un efektivizētu saimniecisko darbību.
 • 26.03.2021
  Šī gada 5.janvārī stājās spēkā Darba likuma grozījumi, kas paredz jaunus pienākumus Latvijas darba devējam, kas norīko savus darbiniekus strādāt citā ES valstī, ārvalstu darba devējam, kas nosūta darbiniekus strādāt Latvijā, kā arī Latvijas uzņēmumam, kas izmanto šo uzņēmumu pakalpojumus.
 • 16.03.2021
  Tuvojas gada pārskatu iesniegšanas termiņš. Šogad būtiskākās izmaiņas ir saistītas ar Covid-19 dēļ ieviestajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem, līdz ar to vebinārā īpašu uzmanību pievērsīsim aktīvu novērtēšanai, vērtības samazināšanās izvērtēšanai un citu bilances posteņu novērtēšanai. Tāpat apskatīsim gada pārskatā iekļaujamo informāciju un saņemtā finansiālā atbalsta Covid-19 ietekmes seku novēršanai atspoguļošanu.
 • 09.03.2021
  Šobrīd grāmatvedības dokumentu aprite e-vidē notiek daudz aktīvāk nekā iepriekš, kas liek rasties arvien jauniem jautājumiem un neskaidrībām. Aicinām uz vebināru, lai uzzinātu, kā pareizi veidot elektronisko dokumentu plūsmu ne tikai no normatīvo aktu piemērošanas viedokļa, bet arī no praktiskās puses.
 • 04.03.2021
  Kopš elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta ieviešanas pagājuši jau gandrīz 20 gadi, taču tikai pēdējā gada laikā elektroniskā dokumentu aprite ieguvusi patiesu nozīmību. Šajā vebinārā apskatīsim pamata prasības, kas attiecas uz elektroniskajiem dokumentiem un to apriti, dažādus elektronisko parakstu veidus un to piemērošanas atšķirības. Diskutēsim par piemērotāko un pieļaujamo elektroniskā paraksta veidu dažādos darījumos, kā arī risināsim jautājumus, kas attiecas uz elektronisko dokumentu apriti ārvalstu darījumos.
 • 25.02.2021
  Ar grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas stāsies spēkā šī gada 1. jūlijā, tiek ieviesta jauna PVN maksāšanas kārtība preču piegādēm attālumā, kas veiktas izmantojot internetveikalus (e-platformas), kā arī sniedzot pakalpojumus citu dalībvalstu personām, kas nav nodokļa maksātāji. Grozījumi ir būtiski, rakstīti sarežģītā valodā un grūti izprotami, tāpēc mēģināsim ieviest skaidrību kopā ar sertificētu nodokļu konsultanti Marinu Kuzenko.
 • 24.02.2021
  2021. gads atnācis ar vērienīgām izmaiņām darba samaksai piemērojamos nodokļos. No 1. jūlija būtiskām izmaiņām jāgatavojas autoratlīdzību izmaksātājiem un saņēmējiem - kādu nodokļu samaksas režīmu izvēlēties? Tāpat tiek ieviestas minimālās sociālās iemaksas. Ko tas nozīmē? Kuram tās jāpiemēro un kā pareizi aprēķināt jaunos nodokļus? Par to visu šajā vebinārā!
 • 22.02.2021
  Darba likums piedāvā astoņus dažādus atvaļinājumus. Svarīgi zināt šo atvaļinājumu piešķiršanas kārtību un mācēt pareizi aprēķināt atvaļinājuma naudu ne tikai vispārējā gadījumā, bet arī tad, ja atvaļinājuma laikā darbinieks saslimst, ir svētku dienas vai pārceltas darba dienas. Kā rīkoties, ja pārtraucot darba attiecības atvaļinājums nav izmantots vai otrādi – pārtērēts? Meklēsim atbildes uz šiem un citiem jautājumiem vebinārā.
 • 17.02.2021
  Vebinārs domāts organizāciju darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par dokumentēšanas un dokumentu pārvaldības procesiem. Vebināra mērķis ir sniegt aktuālu un praktiski izmantojamu informāciju, lai palīdzētu realizēt pakāpenisku pāreju no papīra uz elektroniskajiem dokumentiem, gan izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, gan vēršot uzmanību uz sagaidāmajiem izaicinājumiem.
 • 10.02.2021
  Viss, kas jāzina mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājiem par izmaiņām Mikrouzņēmumu nodokļa likumā un citos normatīvajos aktos, sākot no šī gada janvāra. Vai un kuram turpmāk MUN maksātāja statuss būs izdevīgs un kurā brīdī no tā labāk atteikties? Kādas ir alternatīvas MUN režīmam? Šie un citi jautājumi tiks izskatīti vebinārā
 • 27.01.2021
  DAC6 regulējums, kura mērķis ir nodrošināt caurredzamību un godīgumu starpvalstu darījumos, jau kopš 2020.gada ir spēkā arī Latvijā. Tomēr joprojām ne visi uzņēmēji ir informēti un izprot, vai un kā tieši DAC6 attiecas uz viņiem. DAC6 regulējums paredz, ka pamatā ziņošanas pienākums gulst uz profesionālo pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz nodokļu padomus, izstrādā noteiktas pārrobežu darījumu shēmas un palīdz uzņēmējiem realizēt starptautiskus darījumus. Varētu šķist, ka uzņēmējiem pašiem par DAC6 nemaz nebūtu īpaši jālauza galva. Taču viss nav tik vienkārši un par DAC6 regulējuma izpratni, darbinieku izglītošanu un atbilstības nodrošināšanu ir jādomā ikvienam uzņēmumam, kura regulāri vai pat vienreizēji darījumi sniedzas ārpus Latvijas.
 • 21.01.2021
  Noslēdzies sarežģītais 2020. gads. Gads, kas atstās vai nu pozitīvu, vai negatīvu ietekmi uz katru ekonomisko vienību. Gads, kas ienesīs korekcijas mūsu redzējumā par gada pārskatu posteņu novērtējuma niansēm. Gads, kad ekonomika tiek ietekmēta ne tikai lokāli, bet ietekme ir globāla. Kam jāpievērš īpaša uzmanība, sagatavojot gada pārskatus šajos apstākļos, izrunāsim vebinārā.
 • 14.01.2021
  Kā ik gadu, arī šogad žurnāls "iFinanses" sadarbībā ar Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociāciju aicina uz gada vērienīgāko nodokļu konferenci, lai laikus sagatavotos jaunajam gadam. Šoreiz konference norisināsies attālināti.
 • 07.01.2021
  Vidējā izpeļņa nepieciešama, lai aprēķinātu atvaļinājuma naudu, slimības naudu, atlīdzību par darba piespiedu kavējuma laiku, atlaišanas pabalstu, u.c.gadījumos. Tāpēc ir ļoti svarīgi mācēt to pareizi aprēķināt. Apskatīsim ne tikai vidējās izpeļņas aprēķināšanas algoritmus standarta situācijās, bet arī dažādās problēmsituācijās: vidējā izpeļņa jāaprēķina darbiniekam viņa pirmajā darba dienā, darbiniekiem izmaksā gada prēmiju, darbinieki bijuši dīkstāvē, u.c.
 • 15.12.2020
  PVN piemērošana un deklarāciju aizpildīšana darījumos starp ES dalībvalstīm un trešajām valstīm praksē rada daudz neskaidrību grāmatvežu ikdienā. Šajā seminārā analizēsim praktiskus piemērus par PVN piemērošanu pārrobežu darījumos un smelsimies atziņas no Eiropas Savienības Tiesu prakses. Tāpat arī izskatīsim jaunākās izmaiņas PVN likumā, kas stājas spēkā 2021. gadā.
 • 10.12.2020
  Plānots, ka jau 2021.gada 1.janvārī šobrīd spēkā esošo likumu “Par grāmatvedību” aizstās pilnīgi jauns Grāmatvedības likums. Lai gan likums Saeimā vēl nav pieņemts, laika vairs nav daudz, tāpēc vebinārā pārrunāsim, kādas izmaiņas ir paredzētas un ko tās nozīmē grāmatvežiem, īpaši pievēršoties jautājumiem par grāmatvedības attaisnojuma dokumentu plūsmu.
 • 03.12.2020
  Covid-19 vēl vairāk izgaismoja nepieciešamību pārcelt uzņēmumu procesus uz elektronisko vidi. Vai šobrīd likumdošana ir pietiekami sakārtota, lai uzņēmumi savu grāmatvedību varētu pārcelt uz elektronisko vidi? Vai ir plānotas kādas izmaiņas normatīvajos aktos? Vai VID akceptē elektroniskos dokumentus? Vai glabāt e-dokumentus e-vidē ir pietiekami droši? Kā pārkārtot uzņēmuma procesus? Kādi juridiskie riski varētu rasties un vai šādi dokumenti izmantojami par pierādījumu tiesā? Meklēsim atbildes kopā!
 • 13.11.2020
  Kā liecina pēdējā laika notikumi saistībā ar Covid-19, valdība uzskata, ka MUN veiktās nodokļa iemaksas ir par mazu, lai nodrošinātu pilnu sociālo pakalpojumu grozu. Tādējādi ir veikti daudzi grozījumi likumos, kas skar arī citus alternatīvos nodokļu režīmus. Kā tālāk strādāt? Kādu režīmu izvēlēties? Kas izdevīgāks? Par to šajā vebinārā.
 • 10.11.2020
  Seminārā tiks apskatīti jautājumi par valdes locekļa iecelšanu un atbrīvošanu no amata, kā arī būtiskākie jautājumi par valdes locekļa nodarbināšanas veidiem un atlīdzību par valdes locekļa pienākumu izpildi. Tiks pievērsta uzmanība arī tādiem jautājumiem kā valdes locekļu galvenie pienākumi, kapitālsabiedrības statūtu prasības un kompetenču sadalījums starp vairākiem valdes locekļiem. Izskatīsim praktiskus piemērus un būtiskākās tiesu prakses atziņas.
 • 05.11.2020
  PVN piemērošana un deklarāciju aizpildīšana darījumos starp ES dalībvalstīm un trešajām valstīm praksē rada daudz neskaidrību grāmatvežu ikdienā. Šajā seminārā analizēsim praktiskus piemērus par PVN piemērošanu pārrobežu darījumos un smelsimies atziņas no Eiropas Savienības Tiesu prakses.
 • 26.10.2020
  Kā novērtēt klienta un tā darījumu risku? Kādi dati jāsavāc par klientu un kādi dokumenti jāpieprasa? Kas ir aizdomīgi darījumi? Šis būs praktisks seminārs grāmatvedības jomas speciālistiem, kurā izskatīsim praktiskas situācijas, kā izpildāmas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Sankciju likuma prasības, kā arī aizpildīsim veidlapu paraugus kopā ar sertificētu nodokļu konsultanti Jadvigu Neilandi.
 • 22.10.2020
  Personāla lietvedība tikai ārēji šķiet vienkārša profesija, bet patiesībā personāla lietvedim ir jāzina ļoti daudz. Personāla dokumentu aprites organizācija ir atkarīga gan no organizācijas struktūras, darbinieku skaita, gan arī no personāla cilvēku iemaņām un zināšanām. Seminārā analizēsim, kādi dokumenti nepieciešami dažādās ikdienas situācijās ar darbiniekiem, kā mazināt papīra dokumentu plūsmu, kādas ir aktuālās personāla lietvedības tendences. Būs arī praktiski piemēri!
 • 16.10.2020
  Plānots, ka jau 2021.gada 1.janvārī šobrīd spēkā esošo likumu “Par grāmatvedību” aizstās pilnīgi jauns Grāmatvedības likums. Lai gan likums Saeimā vēl nav pieņemts, laika vairs nav daudz, tāpēc seminārā pārrunāsim, kādas izmaiņas ir paredzētas un ko tās nozīmē grāmatvežiem.
 • 08.10.2020
  Kā novērtēt klienta un tā darījumu risku? Kādi dati jāsavāc par klientu un kādi dokumenti jāpieprasa? Kas ir aizdomīgi darījumi? Šis būs praktisks seminārs grāmatvedības jomas speciālistiem, kurā izskatīsim praktiskas situācijas, kā izpildāmas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Sankciju likuma prasības, kā arī aizpildīsim veidlapu paraugus kopā ar sertificētu nodokļu konsultanti Jadvigu Neilandi.
 • 02.10.2020
  Nodokļu piemērošana darījumos ar nerezidentiem uzliek arvien jaunus pienākumus un kompetences uzņēmumu vadītājiem un grāmatvežiem. Kādas ir aktualitātes starptautisko nodokļu jautājumos, kas jāņem vērā, piemērojot uzņēmumu ienākuma vai iedzīvotāju ienākuma nodokli nerezidentu darījumiem Latvijā, kādi ir iespējamie nodokļu riksi u.c. būtiski un aktuāli jautājumi tiks pārrunāti šajā vebinārā.
 • 30.09.2020
  Piedāvājam piedalīties vebinārā un izmantot ērtu apmācības iespēju transfertcenu meistarklasē. Vebināra klausītāji tiks iepazīstināti ar aktuāliem nodokļu administrāciju identificētiem transfertcenu riskiem un to vērtējumu konkrētās tiesvedībās. Vebinārā iepazīstināsim ar DEMPE konceptu un tā piemērošanu praksē, vērtējot darījumus ar nemateriālo īpašumu, sniegsim ieskatu transfertcenu nākotnē un citos būtiskos aspektos transfertcenu vērtēšanā, kā arī stāstīsim par visu aktuālo saziņā ar Valsts ieņēmumu dienestu. Vebinārs paredzēts ikvienam uzņēmuma darbiniekam, kura kompetencē ietilpst transfertcenu jautājumu vērtēšana.
 • 25.09.2020
  Plānotās nodokļu reformas vietā Covid-19 ieviesa korekcijas nodokļu jomā. Un, lai arī ārkārtējā situācija jau ir aiz muguras, tomēr tās ietekme būs jūtama vēl labu laiku, sagatavojot nodokļu deklarācijas par 2020.gadu. Izskatīsim aktualitātes nodokļu likumdošanā kopā ar nodokļu konsultantēm Alisi Berlinbergu un Lidiju Nitišu.
 • 23.09.2020
  Piedāvājam piedalīties vebinārā un izmantot ērtu apmācības iespēju iepazīt transfertcenu ABC. Runāsim par transfertcenu pamatiem, klausītāji gūs gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas, veicot uzdevumus. Vebinārā padziļināti izvērtēsim saistītās personas, sniegsim detalizētu skaidrojumu par atšķirīgām prasībām uzņēmumu ienākumu nodokļa un transfertcenu modelim, nostiprināsim zināšanas par transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas prasībām un tajās norādāmo informāciju, tirgus cenas (vērtības) metodēm un citiem būtiskiem aspektiem transfertcenu vērtēšanā. Vebinārs paredzēts ikvienam uzņēmuma darbiniekam, kura kompetencē ietilpst transfertcenu jautājumu vērtēšana.
 • 15.09.2020
  Seminārs domāts organizāciju darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par dokumentēšanas un dokumentu pārvaldības procesiem. Semināra mērķis ir sniegt aktuālu un praktiski izmantojamu informāciju, lai palīdzētu realizēt pakāpenisku pāreju no papīra uz elektroniskajiem dokumentiem, gan izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, gan vēršot uzmanību uz sagaidāmajiem izaicinājumiem.
 • 19.08.2020
  Seminārā pārrunāsim aspektus, kas palīdzēs sagatavoties PVN auditam, un pierādījumu nodrošināšanas iespējas, it īpaši ņemot vērā jaunās prasības. Izvērtēsim nodokļu maksātāja iesaistīšanos un dalību pārbaužu norisē, sadarbību ar VID un negatīva lēmuma pārsūdzības kārtību. Izskatīsim biežāk pieļautās kļūdas PVN aprēķināšanā, priekšnodokļa atskaitīšanā, kā arī aktuālāko tiesu praksi PVN lietās un ko no tās varam mācīties.
 • 12.08.2020
  Nosakot darba veidam atbilstošu darba laiku, uzņēmumam ir iespēja ietaupīt ne mazums finanšu līdzekļus. Kādos gadījumos izdevīgāk ir noteikt normālo darba laiku, bet kādos izvēlēties nepilno darba laiku? Kā to noformēt darba līgumā? Kā uzskaitīt summēto darba laiku? Un kā atbrīvot darbiniekus, ja darba vietas tomēr ir jālikvidē? Šos un citus darba devējiem aktuālos darba tiesību jautājumus izrunāsim šajā vebinārā.
 • 10.07.2020
  Kā noformēt dokumentus atbilstoši jaunajām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijām? Seminārā lektore Ieva Kalve sniegs praktiskus padomus un ieteikumus, vēršot uzmanību uz izmaiņām lietvedības dokumentu noformēšanā, īpaši akcentējot darbu ar e-parakstītiem dokumentiem. Seminārs domāts lietvedības, personāla, grāmatvedības u.c. speciālistiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar dokumentu sagatavošanu un apriti.
 • 11.06.2020
  Vai valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā tiesību normu piemērošana mainās? Kā šajā laikā izdzīvot uzņēmumiem? Kad darba devējs var rīkoties vienpersoniski un kad nepieciešama darbinieka piekrišana? Uz šiem un citiem aktuāliem jautājumiem vebināra laikā palīdzēs rast atbildes zinošā lektore Karīna Platā.
 • 10.06.2020
  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību piemērošana grāmatvežiem un grāmatvedības birojiem. Likumi nosaka prasības, bet nepasaka, kā tās ievērot. Vebinārā apskatīsim, kā veidot iekšējo kontroles sistēmu, lai grāmatveži varētu gūt pārliecību, ka zina savu klientu, un apzināties savu atbildību likumu normu neievērošanas gadījumā.
 • 26.05.2020
  Vebinārā pārrunāsim aktualitātes saistībā ar ārkārtējo situāciju, PVN atmaksām un samaksas termiņa pagarinājumiem. Izskatīsim, kā praktiski piemērot PVN normas, kas ieviestas 2020. gadā, tostarp jaunumus iekšzemes darījumos, sīkāk paskaidrojot reversā PVN atcelšanu, sekas, preču atgriešanu un citas saistošas tēmas. Pievērsīsimies arī jaunumiem e-komercijas jomā 2020. un 2021. gadā. Tas viss un vēl citas tēmas pieredzējušās lektores Sabīnes Vuškānes vebinārā.
 • 21.05.2020
  Sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī aktuāli ir kļuvuši darba laika organizācijas jautājumi, jo no tā efektīvas organizācijas ir atkarīgi uzņēmuma izdevumi. Kādu darba laika veidu labāk izvēlēties darbiniekiem? Vai strādāt birojā vai daļu darbu veikt attālināti? Kādas darbinieku tiesības un pienākumus noteikt darba līgumā? Kādas darba aizsardzības prasības jāņem vērā? Šīs un citas juridiskās nianses izrunāsim kopā ar ZAB “Ellex Kļaviņš” zvērināto advokātu Andri Lazdiņu un juristu Intu Skaldi.
 • 15.05.2020
  Kā jūtas grāmatveži šajā negaidītajā ārkārtējās situācijas laikā? Papildus gada pārskatu sagatavošanai nākuši klāt dažādi pienākumi – ārkārtējās situācijas seku risināšana, dīkstāve, nodokļu termiņu pagarinājumi, naudas plūsmas pārplānošana utt. Situācija mainās katru dienu un pārsteidz visneiedomājamākos veidos, līdz ar to jāstrādā – lai izprastu, lai nodotu, lai izdarītu. Gada pārskatu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2020. gada 31. jūlijam. Tā kā pārskatu iesniegšana rit jau pilnā sparā, seminārā apskatīsim galvenos punktus, kas jāņem vērā raitākai gada pārskatu sagatavošanai.
 • 28.04.2020
  Šobrīd un vienmēr bijuši aktuāli jautājumi, kā pareizi kārtot personāla lietvedību, kādi normatīvie akti jāņem vērā un kā vispareizāk tos ievērot. Šajā laikā sevišķi svarīgi ir tie jautājumi, kas saistīti ar pareizu dokumentu noformēšanu ārkārtējās situācijas laikā, darbinieku dīkstāvi, kolektīvo atlaišanu un citiem procesiem. To visu skaidrosim kopā ar lektori Inesi Silu.
 • 23.04.2020
  Vebinārā pārrunāsim situāciju ar PVN pārmaksu atmaksām ārkārtējās situācijas laikā, kā arī PVN likuma un MK noteikumu grozījumu, kas stājās spēkā 2020. gada 1. janvārī, praktisko piemērošanu, t.sk. preču piegādes uz citu ES valstu noliktavām, jaunus nosacījumus PVN 0% likmes piemērošanai ķēdes darījumos, papildu prasības PVN 0% likmes apliecinošajiem dokumentiem u. c. Izskatīsim biežāk pieļautās kļūdas PVN aprēķināšanā, priekšnodokļa atskaitīšanā, kā arī aktuālāko tiesu praksi PVN lietās. Risināsim praktiskus piemērus!
 • 24.03.2020
  Seminārā tiks dots ieskats, kā uzņēmumā ieviest starptautisko un nacionālo sankciju normatīvās prasības, kādas iekšējās procedūras nepieciešams veikt uzņēmumā, noskaidroti būtiskākie riska novēršanas un klienta izpētes elementi, kā arī atbildība par prasību neievērošanu. Šīs un citas tēmas pārrunāsim kopā ar ZAB “Primus Derling” zvērinātu advokātu Konstantīnu Teļakovu.
 • 12.03.2020
  Izmaiņas PVN apgrieztās maksāšanas kārtības piemērošanā, preču piegādes uz citu ES valstu noliktavām, jaunie nosacījumi 0% PVN likmes piemērošanā ķēdes darījumos, papildu prasības PVN 0% likmes apliecinošajiem dokumentiem, jauni iemesli izslēgšanai no PVN maksātāju reģistra - šīs un citas jaunākās izmaiņa PVN piemērošanā pārrunāsim un risināsim arī praktiskus piemērus seminārā kopā ar brīnišķīgu lektori, vienu no zinošākajām PVN ekspertēm Ņinu Podvinksu.
 • 10.03.2020
  Šis seminārs ir unikāls ar iespēju precīzi noteikt savu stresa noturības līmeni, pašregulācijas spēju līmeni, stresoru un to izraisīto seku uz veselību līmeni. Tas palīdzēs piemērotāk atlasīt paņēmienus savas stresa noturības un jaunavīguma atjaunošanai. Cilvēkiem gribas ne tikai dzīvot bez stresa, bet arī būt mundriem un ar jaunavīgu izskatu. Ikdienā var redzēt cilvēkus, kas izskatās 10–20 gadus jaunāki nekā patiesībā, citiem pat plastiskās operācijas nelīdz.
 • 28.02.2020
  Kas jāņem vērā, organizējot darba laiku 2020.gadā? Kā izstrādāt darba laika grafikus, ja darbiniekam ir noteikts maiņu vai summētais darba laiks? Kā atbilstoši Darba likuma normām un noteiktajam darba laikam jāaprēķina ikgadējais atvaļinājums, papildu atvaļinājums, atvaļinājuma kompensācija? Šos un citus ar darba laika uzskaiti saistītus jautājumus seminārā ar piemēriem skaidros iecienītais rakstu autors Māris Linga.
 • 16.01.2020
  Kā ik gadu, arī šogad žurnāls "iFinanses" sadarbībā ar Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociāciju aicina uz gada vērienīgāko nodokļu konferenci, lai laikus sagatavotos jaunajam gadam.
 • 12.12.2019
  Pirmā kolektīva saliedēšanas spēle, kuras autors ir "Aizliegtā paņēmiena” vadītājs Guntis Bojārs, "Mākslas kolekcionāri”. Šī ir stratēģiskā spēle, kuras mērķis ir attīstīt darbinieku ikdienas prasmes tādas kā plānošana, lēmumu pieņemšana, analītiskā domāšana, un, protams, darbs komandā. Spēlē mākslas zināšanas nav nepieciešamas, toties vērīgums, sacensības gars un humora izjūta gan obligāta!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?