>
Autorizēties
 • 07.07.2022
  Vebinārā sniegsim ieskatu par svarīgākajiem jautājumiem, kas nodokļu un grāmatvedības ziņā ir būtiski tieši lauksaimniecības jomā strādājošiem uzņēmumiem. Tā kā lauksaimnieciskajā ražošanā darbojas arī fiziskās personas kā saimnieciskās darbības veicēji, tad viens no apskatāmajiem jautājumiem būs arī par uzskaites prasībām vienkāršajā grāmatvedībā. Vebinārā papildus pievērsīsim uzmanību arī tam, kā pārskatos jāatspoguļo saņemtie atbalsta maksājumi un kādi nodokļu atvieglojumi pieejami lauksaimniekiem, tai skaitā, par atviegloto nodokļu režīmu, kas paredzēts sezonas laukstrādnieku nodarbināšanai.
 • 01.07.2022
  Darba likums kārtējo reizi piedzīvo būtiskus uzlabojumus. Ko tie ievieš darbinieka un darba devēja savstarpējās attiecībās? Kādas izmaiņas darba devējam jāveic personāla dokumentos? Kā praksē sabalansēt likumā noteiktās darbinieku tiesības ar uzņēmuma darbības nodrošināšanu? Šie un citi jautājumi tiks analizēti seminārā.
 • 10.06.2022
  Vebinārā runāsim gan par darbinieku ieņēmumiem, kuri ietekmē vidējo izpeļņu, gan tādiem, kas nav jāņem vērā vidējās izpeļņas aprēķinos. Apskatīsim arī vidējās izpeļņas aprēķinus dažādās situācijās, piemēram, pirmajā darba dienā, pēc ilgstošas prombūtnes, gada beigās, kad jāveido uzkrājums neizmantotam atvaļinājumam, un citus.
 • 12.05.2022
  Kā atvieglot ikdienas darba procesus, lai darbus paveiktu ātrāk, saglabājot vai pat uzlabojot kvalitāti? Žurnāls "iFinanses" aicina uz ikgadējo forumu, kura laikā uzsvars tiks likts uz praktisko e-risinājumu ieviešanu uzņēmumu ikdienā, lai modernizētu un efektivizētu saimniecisko darbību.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?