Reklāma aizvērsies pēc...

Autorizēties
 • 06.12.2018
  Populārās latviešu filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" Mirtas tantes teikto "У меня все документы в порядке" (man visi dokumenti ir kārtībā) var attiecināt uz jebkuru jomu, tostarp uz lietvedību. Ikdienā nereti saskaramies ar jautājumiem, kur nav īstas skaidrības, kā pareizāk rīkoties, kā pareizāk noformēt dokumentus konkrētā situācijā. Seminārs sniegs padziļinātas zināšanas par dažādu personāla vadības procesu dokumentēšanu, tās nepieciešamību, dokumentu satura ietekmi uz darba tiesiskajām attiecībām un darbinieka karjeras gaitu.
 • 30.11.2018
  Kas jāņem vērā, organizējot darba laiku 2019.gadā? Kā izstrādāt darba laika grafikus, ja darbiniekam ir noteikts maiņu vai summētais darba laiks? Kā atbilstoši Darba likuma normām un noteiktajam darba laikam jāaprēķina ikgadējais atvaļinājums, papildu atvaļinājums, atvaļinājuma kompensācija? Šos un citus ar darba laika uzskaiti saistītus jautājumus seminārā ar piemēriem skaidros iecienītais rakstu autors Māris Linga.
 • 13.11.2018
  PVN piemērošana un deklarāciju aizpildīšana darījumos starp ES dalībvalstīm un trešajām valstīm praksē rada daudz neskaidrību grāmatvežu ikdienā. Šajā seminārā analizēsim praktiskus piemērus par PVN piemērošanu pārrobežu darījumos un smelsimies atziņas no Eiropas Savienības Tiesu prakses.
 • 08.11.2018
  Kādi ir obligātie personāla dokumenti, ko nosaka Darba likums? Kādas ir prasības darba līguma, darba kārtības noteikumu, rīkojumu, vienošanās u.c. personāla dokumentu saturam un kādas sekas var būt neprecīzi noformētiem dokumentiem? Par personāla dokumentu pārvaldības labo praksi uzzināsiet seminārā “Personāla dokumentu pārvaldība - kā saprotamas Darba likuma prasības”.
 • 30.10.2018
  Pirmais gads jaunajā uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) sistēmā tuvojas beigām, taču priekšā vēl atbildīgs darbs - decembra deklarāciju iesniegšana. Seminārā atgādināsim par būtiskākajām niansēm UIN aprēķinos, sniegsim praktiskus ieteikumus deklarācijas sagatavošanai, kā arī izdarīsim pirmos secinājumus un analizēsim potenciālos klupšanas akmeņus.
 • 16.10.2018
  Mūsdienīgam grāmatvedim un finanšu vadītājam vairs nepietiek vien ar “sausu” likumu ievērošanu, nepieciešamas arī zināšanas, kā likuma ietvaros gudri plānot darījumus un veikt nodokļu aprēķinus. “iFinanses” sadarbībā ar auditorfirmu "Baker Tilly Baltics" rīkotajā seminārā skaidrosim, kā izvērtēt nodokļu slogu darījumos ar fiziskajām personām un izvēlēties optimālāko likumā paredzēto risinājumu.
 • 04.10.2018
  Populārās latviešu filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" Mirtas tantes teikto "У меня все документы в порядке" (man visi dokumenti ir kārtībā) var attiecināt uz jebkuru jomu, tostarp uz lietvedību. Ikdienā nereti saskaramies ar jautājumiem, kur nav īstas skaidrības, kā pareizāk rīkoties, kā pareizāk noformēt dokumentus konkrētā situācijā. Seminārs sniegs padziļinātas zināšanas par dažādu personāla vadības procesu dokumentēšanu, tās nepieciešamību, dokumentu satura ietekmi uz darba tiesiskajām attiecībām un darbinieka karjeras gaitu.
 • 28.09.2018
  No 25.05.2018. uzņēmumiem jāpiemēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības par fizisko personu datu apstrādi, kas būtiski palielina arī uzņēmumu atbildību nelikumīgas datu apstrādes gadījumos. Kas ir personas dati un kādas prasības jāievēro datu aizsardzībai? Uz kuriem uzņēmumiem tās attiecas? Vai ir obligāts datu aizsardzības speciālists? Kā nodrošināt jauno prasību ievērošanu uzņēmumos?
 • 21.09.2018
  Būtiskākās šī gada izmaiņas attiecas uz uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN). Stājies spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, kas paredz konceptuāli citu UIN aprēķināšanas, maksāšanas režīmu, kā arī deklarēšanas kārtību. Liela daļa uzņēmumu par šī gada 1.pusgadu UIN deklarācijas jau ir iesnieguši, tāpēc ir laiks izdarīt pirmos secinājumus un analizēt potenciālos klupšanas akmeņus!
 • 11.09.2018
  PVN piemērošana un deklarāciju aizpildīšana darījumos starp ES dalībvalstīm un trešajām valstīm praksē rada daudz neskaidrību grāmatvežu ikdienā. Šajā seminārā analizēsim praktiskus piemērus par PVN piemērošanu pārrobežu darījumos un smelsimies atziņas no Eiropas Savienības Tiesu prakses.
 • 28.08.2018
  Aicinām uz praktisku semināru – treniņu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un sociālo iemaksu (VSAOI) piemērošanu dažādās praktiskās situācijās algu aprēķiniem, autorlīgumu un uzņēmuma līgumu atlīdzībām, kā arī pašnodarbināto ienākumiem. Seminārā tiks izskatītas reālas situācijas un piemēri un sniegtas atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Aicinām jau laicīgi iesūtīt arī savus jautājumus, kas tiks analizēti semināra laikā!
 • 21.08.2018
  Būtiskākās šī gada izmaiņas attiecas uz uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN). Stājies spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, un tas paredz konceptuāli citu UIN aprēķināšanas, maksāšanas režīmu, kā arī deklarēšanas kārtību. Liela daļa uzņēmumu par šī gada 1.pusgadu UIN deklarācijas jau ir iesnieguši, tāpēc ir laiks izdarīt pirmos secinājumus un analizēt potenciālos klupšanas akmeņus!
 • 16.08.2018
  Populārās latviešu filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" Mirtas tantes teikto "У меня все документы в порядке" (man visi dokumenti ir kārtībā) var attiecināt uz jebkuru jomu, tostarp uz lietvedību. Ikdienā nereti saskaramies ar jautājumiem, kur nav īstas skaidrības, kā pareizāk rīkoties, kā pareizāk noformēt dokumentus konkrētā situācijā. Seminārs sniegs padziļinātas zināšanas par dažādu personāla vadības procesu dokumentēšanu, tās nepieciešamību, dokumentu satura ietekmi uz darba tiesiskajām attiecībām un darbinieka karjeras gaitu.
 • 27.07.2018
  No 25.05.2018. uzņēmumiem jāpiemēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības par fizisko personu datu apstrādi, kas būtiski palielina arī uzņēmumu atbildību nelikumīgas datu apstrādes gadījumos. Kas ir personas dati un kādas prasības jāievēro datu aizsardzībai? Uz kuriem uzņēmumiem tās attiecas? Vai ir obligāts datu aizsardzības speciālists? Kā nodrošināt jauno prasību ievērošanu uzņēmumos?
 • 24.07.2018
  PVN piemērošana un deklarāciju aizpildīšana darījumos starp ES dalībvalstīm un trešajām valstīm praksē rada daudz neskaidrību grāmatvežu ikdienā. Šajā seminārā analizēsim praktiskus piemērus par PVN piemērošanu pārrobežu darījumos un smelsimies atziņas no Eiropas Savienības Tiesu prakses.
 • 12.07.2018
  Būtiskākās šī gada izmaiņas attiecas uz uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN). Stājies spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, un tas paredz konceptuāli citu UIN aprēķināšanas, maksāšanas režīmu, kā arī deklarēšanas kārtību. Pie tam UIN deklarācija par šī gada 1.pusgadu pēc jaunā likuma jāiesniedz jau līdz 20.jūlijam!
 • 28.06.2018
  Būtiskākās šī gada izmaiņas attiecas uz uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN). Stājies spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, un tas paredz konceptuāli citu UIN aprēķināšanas, maksāšanas režīmu, kā arī deklarēšanas kārtību. Pie tam UIN deklarācija par šī gada 1.pusgadu pēc jaunā likuma jāiesniedz jau līdz 20.jūlijam!
 • 21.06.2018
  Kas ir jāievēro, izstrādājot darba laika grafikus, ja darbiniekam ir noteikts maiņu vai summētais darba laiks? Kādus izņēmumus darba laika uzskaitē paredz Darba likuma 148.panta regulējums? Kā atbilstoši Darba likuma normām un noteiktajam darba laikam ir jāaprēķina ikgadējais atvaļinājums, papildu atvaļinājums, atvaļinājuma kompensācija? Dažādus vidējās izpeļņas aprēķināšanas jautājumus seminārā ar piemēriem skaidros iecienītais rakstu autors Māris Linga.
 • 14.06.2018
  Pirmais pusgads ir pagājis jau zem nodokļu reformas karoga, tāpēc “iFinanses” sadarbībā ar Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociāciju aicina konferencē kopā profesionāļus, lai izvērtētu, kā darbojas izmaiņas, vai mērķis ir sasniegts, kādas nepilnības ir konstatētas un kā tās plānots novērst. Kādām izmaiņām jāgatavojas tuvākajā nākotnē?
 • 07.06.2018
  Būtiskākās šī gada izmaiņas attiecas uz uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN). Stājies spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, un tas paredz konceptuāli citu UIN aprēķināšanas, maksāšanas režīmu, kā arī deklarēšanas kārtību. Pie tam UIN deklarācija par šī gada 1.pusgadu pēc jaunā likuma jāiesniedz jau līdz 20.jūlijam!
 • 29.05.2018
  Kādi ir obligātie personāla dokumenti, ko nosaka Darba likums? Kādas ir prasības darba līguma, darba kārtības noteikumu, rīkojumu, vienošanās u.c. personāla dokumentu saturam un kādas sekas var būt neprecīzi noformētiem dokumentiem? Par personāla dokumentu pārvaldības labo praksi uzzināsiet seminārā “Personāla dokumentu pārvaldība - kā saprotamas Darba likuma prasības”.
 • 21.05.2018
  Nodokļu piemērošana darījumos ar nerezidentiem uzliek arvien jaunus pienākumus un kompetences uzņēmumu vadītājiem un grāmatvežiem. Šī gada sākumā spēkā stājās jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, kas paredz izmaiņas arī nerezidentu ienākumam. Kādas ir aktualitātes starptautisko nodokļu jautājumos, kas jāņem vērā, piemērojot uzņēmumu ienākuma vai iedzīvotāju ienākuma nodokli nerezidentu darījumiem Latvijā, kādi ir iespējamie nodokļu riksi u.c. būtiski un aktuāli jautājumi tiks pārrunāti šajā seminārā.
 • 09.05.2018
  No 2018.gada 25.maija uzņēmumiem jābūt gataviem piemērot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības par fizisko personu datu apstrādi, kas būtiski palielina arī uzņēmumu atbildību nelikumīgas datu apstrādes gadījumos. Kas ir personas dati un kādas prasības jāievēro datu aizsardzībai? Uz kuriem uzņēmumiem tās attiecas? Vai ir obligāts datu aizsardzības speciālists? Kā nodrošināt jauno prasību ievērošanu uzņēmumos?
 • 24.04.2018
  Seminārā pārrunāsim jaunāko PVN likuma grozījumu piemērošanas aspektus, tostarp reģistrāciju VID PVN maksātāju reģistrā, apgriezto PVN maksāšanu jauniem darījuma veidiem, kā arī to uzrādīšanu PVN deklarācijās. Risināsim un pārrunāsim praktiskus piemērus par PVN piemērošanu preču piegādes (arī eksportam un piegādēm Eiropas Savienības teritorijā) un pakalpojumu sniegšanas darījumos, tāpat runāsim par priekšnodokļa atskaitīšanu un tā turpmākajām korekcijām. Tiks sniegtas atbildes uz semināra dalībnieku jautājumiem.
 • 17.04.2018
  No 2018.gada Latvijā ieviestā jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēma un grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” būtiski mainīs transfertcenu subjektus un transfertcenu regulējošās normas. Ja jums ir svarīgi zināt par vērienīgajām izmaiņām, aicinām apmeklēt semināru, ko vadīs pieredzējuši "PwC" lektori.
 • 12.04.2018
  Kas ir jāievēro, izstrādājot darba laika grafikus, ja darbiniekam ir noteikts maiņu vai summētais darba laiks? Kādus izņēmumus darba laika uzskaitē paredz Darba likuma 148.panta regulējums? Kā atbilstoši Darba likuma normām un noteiktajam darba laikam ir jāaprēķina ikgadējais atvaļinājums, papildus atvaļinājums, atvaļinājuma kompensācija? Dažādus vidējās izpeļņas aprēķināšanas jautājumus seminārā ar piemēriem skaidros iecienītais rakstu autors Māris Linga.
 • 05.04.2018
  No 2018.gada 25.maija uzņēmumiem jābūt gataviem piemērot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības par fizisko personu datu apstrādi, kas būtiski palielina arī uzņēmumu atbildību nelikumīgas datu apstrādes gadījumos. Kas ir personas dati un kādas prasības jāievēro datu aizsardzībai? Uz kuriem uzņēmumiem tās attiecas? Vai ir obligāts datu aizsardzības speciālists? Kā nodrošināt jauno prasību ievērošanu uzņēmumos? Atbildes uz šiem un citiem svarīgiem jautājumiem saņemsiet seminārā
 • 27.03.2018
  2017.gada pārskata sagatavošanas aktuālos jautājumus un grāmatvedībā veicamās izmaiņas, ieviešot jauno uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas un uzskaites sistēmu, šajā seminārā skaidros zvērināta revidente un izcila lektore Ieva Liepiņa.
 • 20.03.2018
  Būtiskākās šī gada izmaiņas attiecas uz uzņēmumu ienākuma nodokli. Stājies spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, un tas paredz konceptuāli citu UIN aprēķināšanas, maksāšanas režīmu, kā arī deklarēšanas kārtību. Pie tam šogad UIN paspēsim aprēķināt gan pēc vecās, gan jaunās kārtības. Sagatavosimies laicīgi, lai pārsteigumu būtu pēc iespējas mazāk!
 • 27.02.2018
  Šogad stājušās spēkā izmaiņas likumā "Par grāmatvedību", nosakot kārtību, kādā grāmatvedības dokumentus pārvērst elektroniskā formā un glabāt elektroniskajā vidē. Vai visus dokumentus var pārvērst elektroniskā formā? Kad un kā to darīt? Vai drīkst iznīcināt pārvērstā dokumenta papīra formu? Kādam jābūt tehniskajam aprīkojumam? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem uzzināsiet seminārā.
 • 01.02.2018
  Kā rēķināsim algas un autoratlīdzības 2018.gadā? Izmaiņas ir veiktas gan iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN), gan sociālo iemaksu (VSAOI) aprēķināšanā un ieturēšanā, un tās ietekmē katru uzņēmumu, kas izmaksā algu vai citu atlīdzību fiziskai personai.
 • 29.01.2018
  Būtiskākās šī gada izmaiņas attiecas uz uzņēmumu ienākuma nodokli. Stājies spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, un tas paredz konceptuāli citu UIN aprēķināšanas, maksāšanas režīmu, kā arī deklarēšanas kārtību. Pie tam šogad UIN paspēsim aprēķināt gan pēc vecās, gan jaunās kārtības. Sagatavosimies laicīgi, lai pārsteigumu būtu pēc iespējas mazāk!
 • 23.01.2018
  2017.gadā mēs iesniedzām pirmos gada pārskatus atbilstoši jaunajām normatīvo aktu prasībām. Jau pārskatu sagatavošanas laikā tika veikti vairāki grozījumi normatīvajos aktos, lai atvieglotu grāmatvežu darbu un precizētu neskaidros jautājumus. Tomēr virkne jautājumu palika neatbildēti. 2017.gadā paralēli jaunajai nodokļu reformai daudz runāts un spriests par un ap gada pārskatiem. Vēlamies klausītājiem ar revidentu un grāmatvežu pieredzi piedāvāt izrunāt neskaidros jautājumus un palīdzēt grāmatvežiem strukturēti, korekti un iespējami ērtāk noslēgt 2017.gadu.
 • 11.01.2018
  2018.gads iezīmējas kā nodokļu reformas gads, un izmaiņas ir tiešām nozīmīgas – gan uzņēmumu ienākuma nodokļa, gan iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālo iemaksu piemērošanā. Tāpat uzņēmumiem jāievieš jaunās datu regulas prasības, un arī grāmatvedības joma nav atstāta bez izmaiņām. Kā ik gadu, arī šogad žurnāls "iFinanses" aicina uz gada vērienīgāko nodokļu konferenci "Izmaiņas nodokļos un grāmatvedībā 2018", lai laikus sagatavotos jaunajam gadam. Lai izdodas!
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?