67280693 info@iZurnali.lv
Autorizēties

Inventarizācija. Gada pārskata sagatavošana budžeta iestādēm

Vebinārā izskatīsim aktuālos grozījumus grāmatvedības uzskaites un gada pārskata sagatavošanas noteikumos, kā arī svarīgāko par inventarizācijām un atbilstošo dokumentu sagatavošanu, lai ikgadējās inventarizācijas laikā izdarītu iespējami daudz un sagatavotu dokumentus, kas tālāk noderēs, gatavojot gada pārskatu. Pārrunāsim arī iespējas iesaistīt citu speciālistu atbalstu un atbildības sadales jautājumus, lai grāmatveža darbs būtu vieglāks un sagatavotā informācija - patiesāka. Lai mācītos no kļūdām un pieredzes, aplūkosim būtiskākās atziņas, kādas bija akcentētas 2020.gada pārskatu revīzijās.
 • Datums
  29.10.2021.
 • Laiks
  09:00 - 13:00
 • Vieta
  Tiešsaistes platforma "Demio"
Cena bez PVN
75EUR /Ne-abonentiem
Cena bez PVN
66EUR /Abonentiem
Svarīgi! Ja esat iFinanses 12 mēnešu abonents un vēlaties izmantot īpašo cenu, pirms pieteikuma aizpildīšanas, lūdzu, autorizējieties ar savu e-pastu un paroli!
Vebināra tēmas:
 • Aktuālie grozījumi MK noteikumos Nr.344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība” un Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”
 • Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas un iesniegšanas termiņi
 • Gada pārskata struktūra
 • Atsevišķie gada pārskati un konsolidētais gada pārskats
 • Pašvaldību aģentūras
 • Gada pārskata sagatavošanas vispārīgie principi
 • Grāmatvedības uzskaites kārtība un vienotu principu piemērošana grāmatvedības uzskaitē un pārskatu sagatavošanā konsolidācijā iesaistītajās iestādēs
 • Inventarizācijas nozīme un inventarizācijas rezultātu salīdzināšana ar grāmatvedības uzskaites datiem, nepieciešamo korekciju veikšana
 • Bilance un tajā ietverto vērtību inventarizācija
 • Kapitālsabiedrību dati
 • Kontu atlikumu un darījumu salīdzināšana ePārskatos
 • Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem
 • Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
 • Naudas plūsmas pārskats
 • Kļūdu labojumi. Būtiskums
 • Finanšu pārskata pielikums un skaidrojuma sagatavošana
 • Budžeta izpildes pārskats
 • Vadības ziņojums
 • Notikumi pēc bilances datuma
 • Gada pārskata parakstīšana, apstiprināšana publicēšanai un iesniegšana
 • Aktuālākais no 2020.gada pārskatu revīzijām
Darba kārtība:

09:00 - 11:00 vebināra norise

11:15 - 11:30 pauze

11:30 - 13:00 vebināra norise

Kontaktpersonas:
Kontaktpersona bez bildes
Ieva Kampāne
66915571
Dalības anulēšana:
Samaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. Ja kādu iemeslu dalībnieks vebināru nevar noskatīties tiešsaistē, dalībniekam tiek nodrošināts vebināra video ieraksts.
Paroles atjaunošana
e-pasts nav pareizs!
Neesi reģistrējies?