Vai "WhatsApp" ziņu saraksti var izmantot kā pierādījumu tiesā, lai interpretētu pušu starpā esošo līgumattiecību saturu (pušu nodomu)? Kāda nozīme ir šādiem pierādījumiem?

Tehnoloģisko risinājumu attīstības tempi pārsteidz pat pieredzējušu tehnoloģisko nozaru speciālistus. Ik gadu atklāj jaunas metodes, kas ļauj piemērot dažādus tehnoloģiskus risinājumus, atvieglojot gan ikdienišķu darbu izpildi, gan arī specializētu problēmu risināšanu. Lielākā daļa komunikācijas starp pusēm notiek digitāli, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, turklāt šī komunikācija jau sen vairs neaprobežojas ar klasiskajiem komunikācijas kanāliem (e-pastiem un faksimiliem), jo laika taupības interesēs pušu komunikācija nereti notiek tādās saziņas platformās kā "WhatsApp", "Instagram" un "Facebook Messenger".

Šīs tendences ietekmē dažādas jomas. Izņēmums nav arī tieslietu nozare, kur viens no būtiskākajiem uzdevumiem ir atrisināt strīdus, kas radušies pušu starpā, atbilstoši sociālās realitātes uzstādījumiem un apstākļiem, kuros šie strīdi veidojas. Proti, efektīvas un taisnīgas tieslietu sistēmas pastāvēšana pieprasa, lai tieslietu nozares speciālisti seko mūsdienu tendencēm un ņem tās vērā, izskatot ar strīdu risināšanu saistītos jautājumus. Viena no šādu jautājumu grupām, kas arvien biežāk aktualizējas arī tiesu zālēs, saistīta ar elektronisko pierādījumu iegūšanu, novērtēšanu un nozīmi, izskatot gan strīdus par līgumtiesību, gan ārpuslīgumiskiem pārkāpumiem.