Vai jēdzienā "lietotas preces" var ietilpt preces, kuru sastāvā ir dārgmetāli vai dārgakmeņi? Atbildi uz šo jautājumu 2018.gada 11.jūlijā spriedumā lietā Nr.C‑154/17 sniedza Eiropas Savienības Tiesa (EST).

Lietas būtība

SIA "E-LATS" ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, kas pret dārgmetālu un to izstrādājumu ķīlu (zeltlietām un sudrablietām – ķēdītēm, gredzeniem, karotēm, zobu materiāliem u.tml.) veic aizdevumu izsniegšanu privātpersonām, kuras nav PVN maksātājas. Neizpirktās ķīlas un uzpirktos dārgmetālus (arī to izstrādājumus), sašķirojot pēc provēm un dārgmetāla, "E-LATS" tālāk pārdot citiem komersantiem – ar PVN apliekamām personām. Darījumos "E-LATS" piemēro īpašo PVN maksāšanas režīmu, maksājot PVN par dārgmetālu iegādes un pārdošanas cenas starpību. 

Valsts ieņēmumu dienests norādīja, ka "E-LATS"" pārdod tālāk dārgmetālu izstrādājumus kā lūžņus, nevis kā lietotas mantas, līdz ar to nav piemērojams Pievienotās vērtības nodokļa likuma (PVN likums) 138.pantā noteiktais īpašais nodokļa režīms.