Covid-19 laikā vairāki darba devēji paziņoja darbiniekiem, ka darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas. Daudzos gadījumos darba līguma uzteikšana bija pamatota, un darbinieki to akceptēja. Tomēr reizēm darbinieks nav mierā ar darba līguma uzteikumu un ceļ prasību tiesā, lai to atzītu par spēkā neesošu.