Plašu rezonansi sabiedrībā radījis 2020. gada 31. martā pieņemtais Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā SKA-139/2020 par restorāna “36. līnija” pārbūvei par pastāvīgu būvi izstrādātā detālplānojuma atcelšanu.