01.01.2015. stājās spēkā Šķīrējtiesu likums (Likums), kura mērķis ir noteikt šķīrējtiesu izveidošanas kārtību un darbības pamatprincipus, lai nodrošinātu civiltiesisku strīdu efektīvu un taisnīgu izšķiršanu šķīrējtiesā.

Likumā paredzēts, ka šķīrējtiesu var izveidot:

  • konkrēta civiltiesiska strīda izšķiršanai (ad hoc šķīrējtiesa);
  • pastāvīgai darbībai (pastāvīgā šķīrējtiesa).

Pastāvīgo šķīrējtiesu var izveidot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (UR) reģistrēta biedrība (pastāvīgās šķīrējtiesas dibinātājs), kuras darbības mērķis ir pastāvīgās šķīrējtiesas darbība. Savukārt ad hoc šķīrējtiesu izveido, pamatojoties uz pušu vienošanos. Pašlaik Latvijā darbojas 70 pastāvīgās šķīrējtiesas, un to saraksts ir pieejams UR veidotajā Šķīrējtiesu reģistrā.