Beidzamos gados likumdevējs veicinājis rakstveida procesā skatīto lietu īpatsvara pieaugumu tiesā, jo tādējādi iespējams nodrošināt ātrāku lietu izskatīšanu, ekonomējot arī tiesas resursus.