Publiskie iepirkumi mums nereti saistās ar sūdzībām par pasūtītāja rīcību, negodīgu konkurenci un tiesvedībām. Šāda asociācija skaidrojama ne tikai ar katra pretendenta vēlmi uzvarēt publiskajā iepirkumā, bet arī ar samērā specifiskām publiskā iepirkuma nolikuma prasībām, ko pasūtītājs nosaka gan publiskā pasūtījuma priekšmetam, gan pretendenta pieredzei. Tieši neizpratne par publisko iepirkumu pamatprincipiem un pasūtītāja rīcības brīvību pretendentiem nereti neļauj saprast konkrētu publiskā iepirkuma nolikumā ietverto prasību pamatotību.