Ikvienam ir tiesības saņemt uzziņas no valsts iestādēm. Likumdošanā šādas tiesības noteiktas jau padsmit gadu, bet kā tās darbojas praksē?

Raksta līdzautore: Sintija Platā, ZAB "BDO Law" jaunākā juriste

Latvijā un daudzviet citur Eiropā un pasaulē publiskajās tiesībās ir izteikta tendence iespējami detalizētāk normatīvajos aktos regulēt katru cilvēku dzīves jomu. Tomēr, lai cik detalizētas un konkretizētas ir likumu normas, nav iespējams izvairīties no situācijām, kad attiecīgos faktiskajos apstākļos nav skaidri noteikta un nepārprotama tiesiskā regulējuma. Nereti arī brīžos, kad regulējums pastāv, personai ne vienmēr tas ir viegli uztverams un ir viennozīmīgi izprotama konkrētās normas piemērojamība.