Vai iespējama likumā noteiktā termiņa, kurā nodokļu maksātājs var pieprasīt pārmaksāto nodokļu atmaksu, pagarināšana? Zvērināta advokāte Elīna Ločmele žurnālā "iFinanses" analizē šī gada 20. februāra Senāta spriedumu lietā SKA-156/2020!