Mēs visi ik dienu slēdzam pirkuma līgumus, piemēram, veikalā iegādājoties pārtiku. Arī saimnieciskajā darbībā viens no biežāk lietotajiem un svarīgākajiem līguma veidiem ir pirkuma līgums. Tomēr ne vienmēr pirkuma līgums darījuma partneriem garantē veiksmīga darījuma realizāciju.

Līdz šim praksē pirkuma līgumi nereti netiek izpildīti pilnā apmērā dažādu iemeslu dēļ, tostarp tie atcelti ļaunprātīgas rīcības dēļ. Ne velti ir teiciens: "Ne karā, ne biznesā draugu nav". Samērā nesen, Augstākās tiesas (AT) Senāta Civillietu departamentam 2019.gada 29.martā pasludinot spriedumu lietā SKC-105/2019, radīta judikatūra par pirkuma līguma atcelšanu pārmērīga zaudējuma dēļ, kad viena no pusēm rīkojusies ļaunprātīgi. Tāpēc tieši šobrīd ir piemērots laiks izskaidrot sprieduma ietekmi uz pirkuma līgumiem.