Praksē arvien biežāki ir gadījumi, kad Latvijas tiesas sprieduma izpilde mūsu valstī nav iespējama, jo parādnieks mainījis dzīvesvietu un dzīvo un/vai gūst pastāvīgus ienākumus citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī. Kā rīkoties, ja parādnieka pastāvīgā dzīvesvieta un ienākumi, uz kuriem iespējams vērst piedziņu, atrodas kādā ES dalībvalstī?

Latvijas tiesas sprieduma izpildi, ja parādnieka pastāvīgā uzturēšanās vieta ir ārvalstīs, realizē atbilstoši parādnieka dzīvesvietas principam. Vienlaikus jāņem vērā, ka sprieduma izpildes kārtība atkarīga no potenciālās parādnieka patvēruma zemes, kas iedalāma trīs kategorijās:

  • ES dalībvalstis;
  • valstis, ar ko Latvijai noslēgti tiesiskās palīdzības līgumi;
  • valstis, ar kurām šādu līgumu nav.

Lai izpildītu spriedumu, jāzina parādnieka dzīvesvieta. Ja zināms, ka parādnieks neatrodas Latvijā, tiesas sprieduma izpildes nodrošināšana citā valstī un parādnieka dzīvesvietas noskaidrošana jānodrošina piedzinējam.