Katrā no procesuālajiem likumiem – Civilprocesa (5.1 pantā), Kriminālprocesa (478. panta 2. daļā), kā arī Administratīvā procesa (104.1 pantā) likumā – noteikts, ka nacionālā tiesa var vērsties Eiropas Savienības Tiesā, lai noskaidrotu, kā pareizi interpretēt konkrētas Eiropas Savienības tiesību normas. Šo iespēju izmanto ne tikai rajonu (pilsētu) tiesas, apgabaltiesas, Senāts, bet arī Satversmes tiesa.