Kādos gadījumos par komercsabiedrības saimniecisko darbību atbildīgās personas tiek iekļautas riska personu sarakstā?