Strīda risināšana un ar to saistītais process sākas ilgi pirms brīža, kad rodas pats strīds, proti, jau tad, kad plānojam sadarbību ar potenciālo darījuma partneri. Ir divi priekšnoteikumi, lai strīda risināšana notiktu iespējami veiksmīgi. Pirmais – jau laikus plānot, kādi ir konkrētā darījuma riski, otrais – pareizi izvēlēties tiesu.