Par ko ir šis raksts? Par civiltiesiskiem strīdiem. Par to, kā rodas strīdi. Par to, kam jāpievērš uzmanība, ceļot prasību un tiesājoties. Par to, ko var un ko nevar tiesa. Par to, kas lietā ir atkarīgs no pusēm. Par to, kāpēc reizēm no tiesas sagaida vairāk, nekā tā spēj sniegt. Par atšķirībām starp juridisko patiesību un objektīvo patiesību, juridisko taisnīgumu un morālo taisnīgumu. Un arī par to, ka nevajag tiesāties, ja pēc tā nav absolūtas nepieciešamības, īpaši, ja pats zini vai vismaz jūti, ka tev nav taisnība.

Ko dara tiesa?

Ikviens zina, ka tiesa izskata strīdus. Diemžēl, izņemot profesionālus juristus, kam tiesāšanās ir viņu darbs, tikai retais zina, kā tas notiek. Un, spriežot no pieredzes, pat ne visi šie juristi to zina, kā rezultātā gadās apmaldīties gan viņiem pašiem, gan viņu klientiem.

Bieži vien tieši šī neizpratne un tās rezultātā radušies pārpratumi, nepamatotās un nepiepildītās cerības ir tas, kas visvairāk kaitē tiesu reputācijai. Kaitē krietni vairāk nekā daži korumpētie tiesneši, kas noķerti un notiesāti pēdējos 10-15 gados. Jo tas, ka korumpēti tiesneši tiek notiesāti, rāda, ka tiesu vara spēj attīrīties, un tas notiek.