Lai arī pēdējo gadu laikā darba tiesībās arvien biežāk sastopams jēdziens “mobings”, praksē joprojām ir daudz neskaidrību un jautājumu, kā to konstatēt un pierādīt. Aplūkosim kādu aktuālu spriedumu par šo tēmu!