Maijā Senāts pieņēma aktuālu spriedumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulces tiesībām atsaukt un ievēlēt valdes locekli, ja jautājums par valdes vēlēšanām nav iekļauts paziņojumā norādītajā darba kārtībā. Aplūkojam!

Situācija, kad sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulcē pieņemts lēmums par iepriekš darba kārtībā neiekļautu jautājumu par valdes locekļa atsaukšanu un valdes locekļa ievēlēšanu, Komerclikumā (KL) nav regulēta, taču šī jautājuma judikatūras veidošanai turpmāk nozīmīgs ir Senāta 2021. gada 11. maija spriedums lietā SKC-503/2021.

Komerclikuma regulējums

KL noteikumos par sabiedrības dalībnieku sapulces sasaukšanas kārtību paredzēts, ka paziņojumā par dalībnieku sapulces sasaukšanu jānorāda darba kārtība. Valdes nosūtītajā paziņojumā jānorāda, ka darba kārtībā ir jautājums par izmaiņām valdes sastāvā, esošā valdes locekļa atsaukšana un jauna valdes locekļa ievēlēšana.

Dalībnieku sapulces sasaukšanas regulējuma mērķis ir savlaikus informēt dalībniekus, lai viņi var izmantot savas tiesības piedalīties sapulcē un tai pienācīgi sagatavoties.

Ja dalībnieku sapulcē piedalās visi sabiedrības dalībnieki un par iepriekš darba kārtībā neiekļautu jautājumu nobalso visi dalībnieki, apstrīdēt lēmumu, pamatojot, ka nav ievērota tā pieņemšanas procedūra, no šo dalībnieku puses nav pamatoti.