Latvijas Republikas Augstākās tiesas pagājušā gada nogales judikatūra cita starpā ietver arī nozīmīgus Civillietu departamenta spriedumus apdrošināšanas jomā.

Šajā rakstā aplūkotas atziņas, kas nostiprinātas Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departamenta 13.10.2013. spriedumā lietā Nr. C30758212.SKC-311/2016 attiecībā uz pierādīšanas pienākumu, atsakot izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, kā arī no Civillietu departamenta 30.09.2016. sprieduma lietā Nr. C30695211.SKC-293/2016 izrietošās atziņas saistībā ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, konstatējot apdrošināšanas līguma pārkāpumu no apdrošinājuma ņēmēja puses.