Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu auditi var noritēt samērā ilgi. Turklāt vēl ilgāk var risināties strīds par auditā pieņemto lēmumu. Šajā laikā var mainīties normas, kas nosaka pienākumu maksāt nodokli. Piemēram, jaunais regulējums var paredzēt, ka tādā pašā situācijā nodoklis šobrīd vairs nebūtu jāmaksā. Vai tādā gadījumā piemērojamas jaunās vai iepriekšējās tiesību normas? Atbildi sniedz Senāta spriedums lietā SKA-452/2019.