Eiropas Savienības Tiesa (EST), kuras sastāvā ietilpst pati EST un Vispārējā tiesa, pārsvarā tiek asociēta ar prejudiciāliem nolēmumiem vai pārkāpuma procedūrām pret valsti. Tomēr tā ir tikai neliela daļa no EST kompetencē ietilpstošajiem jautājumiem.