Turpinām rakstu sēriju par Eiropas Savienības Tiesas (EST) pērnā gada būtiskākajām atziņām darba tiesību jomā. Šajā rakstā par tiesas spriedumiem, kuros analizēta vienlīdzīga nodarbināšana un nepilns darba laiks.

Šoreiz plašāk aplūkošu divus spriedumus. Pirmajā spriedumā skaidrotas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (Direktīva) normas.

Savukārt otrajā spriedumā EST analizēja Pamatnolīguma par nepilna darba laika darbu (Pamatnolīgums) piemērošanu. Tas iekļauts Eiropas Savienības Padomes direktīvas 97/81/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par nepilna darba laika darbu pielikumā.