Turpinot rakstu sēriju par interesantākajām Eiropas Savienības Tiesas 2019. gada atziņām darba tiesību jomā, šoreiz plašāk aplūkošu divus spriedumus. Vienā no tiem analizēta ģimenes un darba pienākumu saskaņošana, savukārt otrā spriedumā aplūkoti diskriminācijas aspekti.