E-pasts jeb elektroniskais pasts ir teksta ziņojumu vai datu apmaiņa komunikāciju tīklā, piemēram, iekšējā tīklā vai internetā, parasti starp dažādiem datoriem vai ierīcēm. Mūsdienās tas ir viens no izplatītākajiem komunikācijas līdzekļiem, ko ikdienā personas izmanto savstarpējai saziņai, dažādu reklāmas pakalpojumu sniegšanai, līgumu slēgšanai, kā arī saziņai ar valsts iestādēm. Nereti e-pastā var būt iekļauta tāda informācija, kas var būt svarīga arī tiesā nonākušu strīdu risināšanā.