Turpinām rakstu sēriju par nozīmīgākajām Eiropas Savienības Tiesas (EST) atziņām pagājušā gadā, kuras vajadzētu zināt arī Latvijas uzņēmējiem, lai neatkārtotu kļūdas, ko jau paspējis pieļaut kāds cits.

Šoreiz aplūkosim EST spriedumus, kuros skaidrotas Eiropas Savienības Padomes direktīvas 2001/23/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā (Direktīva) normas.