Vai valdes loceklis var noslēgt līgumu ar sevi un noteikt tajā algas lielumu? Vai arī algu var noteikt tikai sabiedrības dalībnieki vai padome? Izskatām tiesas spriedumu!