2022.gada 23.jūnijā Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) pasludinājusi konkurences tiesību un tiesu prakses ziņā salīdzinoši strīdīgu spriedumu lietā "Naumenko un SIA "Rix Shipping" pret Latviju". Šajā lietā izskatīta situācija, kad juridiskā persona un tās īpašnieks uzskata, ka Konkurences padomes (KP) veiktā pārbaude un tās laikā izņemtā informācija veido tiesību uz privātās dzīves un korespondences neaizskaramību pārkāpumu.

Iepazīstoties ar spriedumu, secināms, ka rezultāts iesniedzējiem ir visai nelabvēlīgs, proti, SIA "Rix Shipping" īpašnieka un valdes locekļa sūdzību ECT noraidīja kā nepieņemamu izskatīšanai pēc būtības, savukārt paša SIA "Rix Shipping" sūdzībā ECT nav konstatējusi Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (Konvencija) 8.panta pārkāpumu, kas apdraudētu personas tiesības uz privātās dzīves un korespondences neaizskaramību.

Lietas būtība

2013.gada 10.maijā Konkurences padome (KP) ierosinājusi lietu par Konkurences likuma (KL) 11.panta iespējamu pārkāpumu, proti, par iespējamu aizliegtu vienošanos vairāku kuģu aģentēšanas pakalpojumu sniedzēju starpā. Ar 2014.gada 14.janvāra lēmumu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa, pamatojoties uz ticamu KL pārkāpumu, deva atļauju KP veikt visas nepieciešamās procesuālās darbības SIA "Rix Shipping" telpās.

2014.gada 28.janvārī KP darbinieki, pamatojoties uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2014.gada 14.janvāra lēmumu, ieradās SIA "Rix Shipping" telpās un veica procesuālās darbības saskaņā ar KL 9.panta 5.daļas 4.punktā noteiktajām KP pilnvarām. Atbilstoši tiesas atļaujai KP darbinieki veica SIA "RIX Shipping" telpās esošo serveru un datora satura pārbaudi, izņēma vairākus dokumentus, kā arī veica elektronisko pierādījumu kopēšanu, izveidojot uzņēmuma servera satura spoguļattēlu. Paralēli SIA "Rix Shipping" iesniedza sūdzību par pieņemto tiesas lēmumu.