Atbilstoši Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nostādnēm maternitātes pabalstu par visu grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku izmaksā sievietei, kura ir atbrīvota no darba ne agrāk kā 60 dienas pirms grūtniecības atvaļinājuma. Taču neskaidrs ir jautājums, vai izmaksātais atlaišanas pabalsts un kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu var tikt atzīti par darbā gūtajiem ienākumiem, nosakot vidējo apdrošināšanas iemaksu algu maternitātes pabalsta aprēķināšanai.